MENU

Klimmen bij de buren

Wat zijn de gevolgen van de aktuele COVID-restricties in België, Duitsland en Luxemburg voor de mogelijkheden om te klimmen?

In de ons omringende landen zijn geen klimsportspecifieke restricties meer van kracht zoals die er in 2020 wel waren. Wanneer er eventueel nieuwe restricties worden ingevoerd, dan zullen we ze op deze pagina bijhouden. De meest actuele reisbeperkingen voor het gebied waar je heen wilt reizen kun je het beste nalezen op de websites van Buitenlandse Zaken en de ANWB.

reisinformatie BuZa Reiswijzer ANWBReisinformatie Europa

Gedrag

Klimmen leeft zoals bekend moge zijn vaak op gespannen voet met aanwonenden. Omdat tijdens de maatregelen in het voorjaar van 2020 en het voorjaar van 2021 tegen de verspreiding van het coronavirus veel (voornamelijk binnenlandse) klimmers ondanks de interne reisrestricties naar de weinige open gebieden gegaan zijn, heeft dat veel kwaad bloed gezet. Met name het vele wild kamperen/camperen stuitte op weerstand van de lokale bevolking. Dit wild kamperen/camperen ging overigens niet alleen om klimmers, maar in de meerderheid om mensen die van de natuur wilden genieten. Dergelijk gedrag tijdens de COVID-19 lockdown kost de klimgemeenschap evenwel veel goodwill en het heeft op diverse plaatsen ook tot definitieve sluitingen van gebieden geleid. Daarom het nadrukkelijke verzoek om alleen op legale plaatsen te overnachten .