MENU

Finsterlay en Dornental in Ettringen gesloten

De sectoren Finsterlay en Dornental in het Duitse klimgebied Ettringen zijn per medio mei 2020 permanent gesloten. De toegang tot deze beide in een akker liggende sectoren tussen Ettringen en Mayen was altijd al precair, maar nu zijn ze beide definitief verboden om te betreden.

De Sectoren Finsterlay en Dornental in Ettringen zijn sinds medio mei 2020 niet meer toegankelijk. Reden hiervoor is dat er geklommen wordt op grond van eigenaren die geen toestemming voor het klimmen hebben gegeven. Ook de boeren over wier land gelopen moet worden hebben daar geen toestemming voor gegeven. Het wild kamperen tijdens de COVID-19 beperkingen was de druppel die de emmer deed overlopen. Meer sluitingen in Ettringen zijn niet uitgesloten! Let op dat deze sluiting nog niet gemeld wordt op klettern-ettringen.de of DAV-Felsinfo. De info komt direct van lokale klimmers.

Dit is eens te meer bewijs dat klimmen zonder goede afspraken met eigenaren of overheden niet functioneert. Met name het verlies van de sector Finsterlay is funest. Deze sector kende een aantal van de meest karakteristieke pure spleetroutes van het klimgebied Ettringen.

De sector Finsterlay in Ettringen

Sluitingen

Al eerder werden de sectoren Schwarzer Zirkel en Lonnenloch gesloten in verband met vergelijkbare problemen met de desbetreffende eigenaren van die sectoren. Wat mee speelde waren de belangen van jagers die het jachtrecht pachten en die klimmers het wild zagen verstoren.

In Ettringen wordt overigens ook elk voorjaar de sector Mordor gesloten. Dat is geen slechte zaak, want deze tijdelijke sluiting is bedoeld om een oehoe-paartje de kans te geven om rustig een nestplek uit te zoeken.

Fatsoensregels

Het klimmen in Ettringen wordt gedoogd door de locale overheden. Het is daarom belangrijk dat klimmers zich aan een aantal simpele (fatsoens)regels houden, omdat het gebied anders met nog meer sluitingen wordt bedreigd. Lees meer over de actuele stand van zaken wat betreft het klimmen in Ettringen:

De karakteristieke spleetroutes in de sector Finsterlay.