MENU

Loop op de toegestane paden

2. Bij de rots... loop je alleen over de toegestane paden en mijd je afgesloten of privé terrein.

Op weg naar de rots en tijdens je verblijf onderaan de rots kun je niet gaan en staan waar je wilt. De natuurwaarde van veel klimgebieden is groot. Dat we er mogen recreëren is een voorrecht, geen recht. Op en naast de rotsen groeit vaak relatief zeldzame vegetatie en leven of nestelen diersoorten die het beschermen waard zijn.

De toegang tot veel klimgebieden loopt langs akkers en weiden. Een hertenpaadje door een tarweakker is voor de boer nog te verkroppen. Maar hij zal terecht kwaad worden wanneer klimmers een paar honderd meter afkorten door dwars door de akker of de weide te banjeren.

Wees een goede gast

De NKBV vindt het belangrijk dat als we buitenklimmen in andere landen promoten, we ook met klimmers delen hoe je je als een goede gast gedraagt in de rotsen. Er zijn daarom een aantal regels waaraan we je vragen om je als ambassadeur van de sport te houden. Zo werken we er met zijn allen aan dat we in de mooie klimgebieden in de buurt van Nederland kunnen blijven klimmen. Met een positieve, vriendelijke en meedenkende houding komen we het verst!

terug naar de 11 regels