MENU

Leeftijdsgrenzen kinderen bij klimmen en zekeren

Welke leeftijdsgrenzen gelden er voor klimmen en zekeren?

Klimmen is voor de meeste kinderen net zo natuurlijk als lopen en de stap van speelrek naar klimwand is klein. Maar vanaf welke leeftijd kunnen je kinderen mee naar de klimwand en wanneer kunnen ze zelfstandig klimmen en zekeren? Het antwoord op die vraag is niet eenduidig.

Leeftijdsgrenzen NKBV
De NKBV heeft voor de klimsport een set leeftijdsgrenzen voor kinderen opgesteld. De NKBV is primair van mening dat niet de vraag 'vanaf welke leeftijd mogen kinderen...', maar de vraag 'vanaf welke leeftijd kan dit specifieke kind...' leidend moet zijn bij het bepalen of een specifiek kind iets kan (mag) of niet. Niet ieder kind van een bepaalde leeftijd heeft namelijk dezelfde skills, concentratie of hetzelfde verantwoordelijkheidsbesef. De leeftijdsgrenzen van de NKBV dienen daarom slechts ter oriëntatie, en zijn geenszins verplichtend!

De NKBV beveelt aan dat:

  • Kinderen onder de 8 jaar kunnen onder begeleiding van volwassenen klimmen en boulderen.
  • Kinderen vanaf 8 jaar kunnen zekeren onder begeleiding van volwassenen. Gefaseerde individuele overdracht gebaseerd op handigheid, kunde, gevoel voor plicht en verantwoordelijkheid ,etc.
  • Kinderen van 14 tot 18 jaar kunnen zelfstandig klimmen en zekeren, mits met toestemming van de ouders/opvoeders.


Fotograaf Sander Luckers.

Fysieke en mentale ontwikkelingsfasen
De leeftijdsgrenzen van de NKBV zijn gebaseerd op de fysieke en mentale ontwikkelingsfasen van het kind. In de wet worden deze grenzen ook gehanteerd, onder andere bij aansprakelijkheidsissues. De grens van 8 jaar is gebaseerd op het gevoel voor plicht en verantwoordelijkheid, wat onder die leeftijd gemiddeld genomen nog onvoldoende is ontwikkeld. De grens van 14 jaar is ingegeven door de gedachte dat kinderen onder deze leeftijd door hun impulsiviteit en onberekenbaarheid nog niet volledig het gevolg van hun handelen kunnen overzien.

Wanneer een kind van 8 jaar begint met klimmen zal hij/zij de eerste tijd uiteraard niet zelfstandig kunnen inbinden, laat staan zekeren. Met het toenemen van de leeftijd en het ontwikkelen de vaardigheden en competenties, zal het kind geleidelijk meer taken zelfstandig uit kunnen voeren. Bij de een zal dit sneller het geval zijn dan bij de ander, afhankelijk van het leervermogen van het kind en het karakter van het kind. Ook de frequentie waarmee en het aantal keer dat, het kind heeft geklommen speelt een rol. Ergens tussen de leeftijd van 8 en de leeftijd van 14 jaar zullen kinderen in staat zijn zelfstandig de diverse handelingen bij het klimmen en zekeren te gaan verrichten.

Overdracht van verantwoordelijkheden
Het moment van de overdracht van verantwoordelijkheden moet afgestemd zijn op het individuele kind. Ouders/begeleiders moeten nog wel een oogje in het zeil houden. Pas vanaf de leeftijd van 14 jaar kunnen kinderen echt zelfstandig hun gang gaan. De belangrijkste vraag die een begeleider zich daarbij moet stellen is: 'Wat kan het kind?' en niet 'Hoe oud is het kind?'. De nadruk moet liggen op het erkennen van de daadwerkelijk aanwezige individuele competenties.


Bepaal individueel of een kind een taak aan kan - staar je niet blind op leeftijdsgrenzen


Klimvaardigheidsbewijs NKBV
De klimvaardigheidsbewijzen (KVB's) van de NKBV worden vertrekt na het met goed gevolg afgelegd hebben van een klimcursus. Er zijn drie NKBV klimvaardigheidsbewijzen waarbij de volgende leeftijdsgrenzen worden gehanteerd:

  1. Indoor Toprope: de minimale leeftijd voor afgifte van het KVB Indoor Toprope is 8 jaar. Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen een cursus IT volgen én met goed gevolg afsluiten. Ze krijgen echter pas op 8-jarige leeftijd een KVB.

  2. Indoor Voorklimmen: de minimale leeftijd voor afgifte van het KVB Indoor Voorklimmen is 12 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een cursus IV volgen én met goed gevolg afsluiten. Ze krijgen echter pas op 12-jarige leeftijd een KVB.

  3. Outdoor Voorklimmen: de minimale leeftijd voor afgifte van het KVB Outdoor Voorklimmen is 14 jaar. Kinderen jonger dan 14 jaar kunnen een cursus OV volgen én met goed gevolg afsluiten. Ze krijgen echter pas op 14-jarige leeftijd een KVB.

Jeugdklimmen in de klimhal

De meeste klim- en boulderenhallen hebben een eigen huisreglement waarin ook leeftijdsgrenzen worden gehanteerd. Deze huisregels zijn bij het bezoek aan een klim- of boulderhal leidend en gaan boven de in dit artikel genoemde NKBV richtlijnen. In sommige hallen wordt gewerkt met een eigen systematiek waarmee aangeduid wordt welke competenties kinderen beheersen. Een voorbeeld hiervan is het systeem waarbij de kids op basis van leeftijd en kunnen in categorieën A tot en met F ingedeeld worden, vergelijkbaar met de in de wedstrijdsport gebruikelijke indeling. Met behulp van een gekleurd label aan de gordel is duidelijk in welke categorie het kind valt, zodat voor elke instructeur inzichtelijk is wat het niveau van het kind is. Ook hier geldt uiteindelijk dat de competenties van het kind bepalend zijn welk kleur label hij krijgt, en niet de leeftijd.

Informeer bij de lokale klim- of boulderhal en/of klimvereniging wat de mogelijkheden zijn om met jouw kind te gaan klimmen. Informatie over klimcentra en klimverenigingen in Nederland vind je elders op de NKBV website. Je kunt ook contact opnemen info@nkbv.nl.

Meer info?

Uitgebreide informatie over leeftijdsgrenzen in de klimsport kun je vinden in de volgende (Duitstalige) artikelen:


Afbeelding boven: verschillende toezichtsvormen bij het toprope-klimmen. Bron: Bergundsteigen 2/2012.