MENU

Sector Lonnenloch in Ettringen definitief gesloten

De sector Lonnenloch in het Duitse klimgebied Ettringen is permanent gesloten. De toegangsregels waren altijd al vrij streng, maar nu is het gebied toch echt verboden voor klimmers.

Klimmen in de sector Kuhlschrank in Ettringen

Jaarlijkse sluiting

Na de Schwarzer Zirkel is Lonnenloch het volgende gebied dat dicht is. De eigenaar van de grond waar de sector ligt heeft het klimmen verboden. Jaarlijks werd het gebied al gelijk met de sector Mordor gesloten. De oehoe's konden dan rustig een goed stekje uitzoeken om te broeden, zonder dat ze door klimmers gestoord worden. In het voorjaar werd dan duidelijk of en zo ja waar de vogels nestelden, en werden één of beide sectoren weer geopend. Vanaf heden zal dit dus alleen nog gebeuren met Mordor.

Fatsoensregels

Het klimmen in Ettringen wordt gedoogd door de locale overheden. Het is daarom belangrijk dat klimmers zich aan een aantal simpele (fatsoens)regels houden, omdat het gebied anders met sluiting kan worden bedreigd.