MENU

NKBV reglementen opleidingen

De NKBV kent op gebied van opleiding, toetsing en licenties een aantal reglementen.

Toetsreglement sport NOC*NSF
Het toetsreglement beschrijft het proces rondom toetsing. De NKBV volgt NOC*NSF in de Kwalificatie Structuur Sport. Dit toetsreglement is een generiek document van NOC*NSF. Er wordt in beschreven hoe je bezwaar maakt tegen een beslissing van de Toetscommissie en hoe je in beroep gaat als je het niet eens bent met het besluit na je bezwaar.

Licentiereglement NKBV
De NKBV heeft een licentiestelsel om de kwaliteit van haar kader en daarmee ook de cursussen, trainingen, wedstrijden en reizen hoog te houden. Trainers, instructeurs, tourenleiders, wedstrijdkader en opleiders moeten jaarlijks een nieuwe licentie aanvragen, als bewijs dat ze op de hoogte zijn van hun functie-eisen én als bewijs van het in staat zijn hun functie goed uit te oefenen.

Beroepsreglement NKBV

Auditbeleid NKBV

  • Vindt hier informatie over het auditbeleid van de NKBV.