MENU

NKBV Auditbeleid

Een NKBV erkend opleidingscentrum ontvangt eens per 4 jaar een audit.

De NKBV werkt voor haar opleidingen samen met NKBV erkende opleidingscentra (OLC). Dit zijn in totaal zo’n 70 verschillende centra met verschillende achtergrond, aanbod en uitgangspunten. Hieronder vallen:

 • NKBV regio’s
 • Studenten alpenclubs (SACs)
 • Klimverenigingen
 • Klimhallen
 • Outdoor bedrijven
 • Onderwijsinstellingen

De NKBV heeft de rol op zich genomen om de kwaliteit van deze erkende opleidingscentra te ontwikkelen en te bewaken. Dit betekent dat de NKBV verantwoordelijk is voor:

 • Aanleveren van actuele kwalificaties
 • Aanleveren van de toetsprotocollen
 • Controle op proces en product
 • Controle op kwaliteit en innovatie

Sinds 2016 geeft de NKBV invulling aan haar rol als kwaliteitsbewaker van de opleidingen door het werken met audits. Hiervoor is een auditbeleid opgesteld en een auditorganisatie ingericht. Het uitgangspunt van dit auditbeleid is dat ieder NKBV erkend opleidingscentrum eens per 4 jaar een periodieke audit ontvangt. Daarnaast ontvangt elk nieuw NKBV erkend opleidingscentrum een instapaudit.

Periodieke audit

Een NKBV erkend opleidingscentrum ontvangt eens per 4 jaar een periodieke audit. Bij deze periodieke audit komt een auditor op gesprek. Tijdens de audit wordt er gekeken of de gemaakte afspraken tussen de NKBV en het OLC nagekomen worden. Tevens wordt er gekeken naar het doorontwikkelen van het OLC. Zo houden we alle neuzen dezelfde kant op en kunnen de opleidingscentra leren van iemand die eens van buitenaf naar de organisatie kijkt.

De audit verloopt via onderstaand stappenplan:

 1. Aanvraag audit vanuit opleidingscentrum (of mail naar: opleidingen@nkbv.nl).
 2. Auditbureau mailt stappenplan verloop audit naar opleidingscentrum.
 3. Vragenlijst t.b.v. vooronderzoek wordt ingevuld door opleidingscentrum.
 4. Auditbureau doet vooronderzoek en deelt dit met de auditor(en).
 5. Auditor(en) ronden vooronderzoek af.
 6. Auditor(en) nemen contact op met opleidingscentrum om gesprek te plannen.
 7. Auditgesprek met auditor(en) en opleidingscentrum.
 8. Uitslag Audit

Na een positieve audit blijft het OLC gedurende de geldigheid van de audit (4 jaar) een NKBV erkend opleidingscentrum en mag het de daarbij behorende voordelen (bordje, certificaat, gebruik materialen, in de lijst van erkende OLC's op de website) gebruiken.

NKBV erkend opleidingscentrum worden

Als een organisatie NKBV erkend opleidingscentrum wil worden dan worden over het algemeen deze stappen ondernomen:

 1. Gesprek met de NKBV-Academie over plannen, wensen en doelen van deze organisatie en de eisen aan een erkend opleidingscentrum (o.a. beschikken over een Praktijkbegeleider, Leercoach en Beoordelaar);
 2. Uit het gesprek volgt een actieplan op maat om aan de eisen te voldoen. De organisatie gaat hiermee aan de slag;
 3. Zodra je aan de eisen voldoet kan een organisatie aan de slag als aspirant opleidingscentrum;
 4. Na circa een half jaar opstarten ontvangt de organisatie een instapaudit. Na een positieve audit uitslag kan de organisatie aan de slag als opleidingscentrum.

Na en positieve instapaudit mag een organisatie zich NKBV erkend opleidingscentrum noemen.

Als NKBV erkend opleidingscentrum:

 • Mag je gebruik maken van het logo 'NKBV erkend opleidingscentrum' in je uitingen;
 • Ontvang je het bordje 'NKBV erkend opleidingscentrum' alsmede een certificaat van de afgeronde audit;
 • Heb je het recht om NKBV materialen kosteloos te gebruiken om opleiding te verzorgen;
 • Word je gepubliceerd op de NKBV academie-website als NKBV erkend opleidingscentrum.

Handboek auditbeleid

Alles rondom de audit is eenvoudig omschreven in het handboek auditbeleid [versie 16-03-2018]. Hierin wordt het beleid toegelicht, vind je de checklijsten die de auditor gebruikt bij de audit en vind je het klachten en beroepsreglement.

Aanvragen audit

De verantwoordelijkheid voor de aanvraag van de audit ligt bij het opleidingscentrum zelf. Dit geldt zowel voor de instap- als de periodieke audit. Als bestuurslid, locatiemanager, directeur, eigenaar, leercoach of lid van de opleidingscommissie kun je de audit aanvragen. Mocht een NKBV erkend opleidingscentrum eerder dan gepland een audit willen, dan kan dit altijd worden aangevraagd. Overschrijden van de frequentie is alleen mogelijk na toestemming van de auditorganisatie. Het aanvragen van een audit doe je door te bellen naar 0348-484064 of te mailen naar opleidingen@nkbv.nl .

Planning

In de planning hieronder kun je zien in welk jaar jouw OLC een audit krijgt.

Updates zullen via deze pagina gedeeld worden en zullen ook via de mail naar de NKBV erkende opleidingscentra worden gecommuniceerd.

Contact

Heb je nog vragen of opmerkingen, stuur dan een mailtje naar opleidigen@nkbv.nl of bel naar 0348-484064.