MENU

Vernieuwd licentiereglement vanaf 2024

Per 1 januari 2024 is er een nieuw licentiereglement van kracht voor kaderleden. Op deze pagina krijg je uitleg over de belangrijkste aandachtspunten in het licentiestelsel.

De precieze voorwaarden vind je in het licentiereglement.

In het kort: wat blijft er en wat er gaat veranderen?
Voor een deel blijven dezelfde regels gelden als nu het geval is:

 • Iedereen die met goed gevolg een opleiding bij de NKBV heeft gevolgd, krijgt tegelijkertijd met het diploma een licentie en/of een aantekening op een bestaande licentie.

 • De licentie heeft een geldigheidsduur van één jaar. Alleen met een geldige licentie is iemand bevoegd om binnen NKBV-verband de functie uit te oefenen waarvoor het diploma behaald is.

 • De eigen verantwoordelijkheid van het kaderlid is de belangrijkste basis bij de aanvraag voor een nieuwe licentie. De houder van de licentie vraagt zelf licentieverlenging aan. Daarbij geeft het kaderlid zelf aan nog steeds op het vereiste niveau te zitten.

 • Bij sommige licenties zijn er specifieke voorwaarden. Bijvoorbeeld het volgen van een verplichte bijscholing (o.a. terrein, medisch, reglement, eenheid in beoordeling). Dit staat per licentie vermeld.

Er zijn ook een paar vernieuwingen:

 • Je moet straks elke drie jaar een minimum aantal uren je functie uitoefenen. Het aantal uur is per licentie gespecificeerd. Voor het uitoefenen van je functie kun je licentiepunten halen. Hiermee wordt gewaarborgd dat het kaderlid actief blijft en de benodigde vaardigheden op peil houdt.

 • In plaats van jaarlijks verplichte algemene bijscholingen komt er een systeem waarbij je eens in de drie jaar de benodigde algemene bijscholing volgt. Vaker bijscholen mag natuurlijk ook, want zelfontwikkeling blijft belangrijk. Bijscholingen houden de kennis en vaardigheden up-to-date en blijven daarom een belangrijk onderdeel van het licentiestelsel.

Waarom deze vernieuwingen?
De beleidswijzigingen zijn gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek van het Mulier institituut in 2021 naar het licentiestelsel. Het onderzoek is door 237 licentiehouders ingevuld. Het kader heeft aangegeven dat de nadruk op bijscholing niet altijd goed aansloot bij hun behoefte, tijdsintensief was en dat de praktijkuitoefening van de functie te weinig werd meegenomen in het licentiestelsel. Aan de hand daarvan zijn aanbevelingen tot stand gekomen, die door de NKBV zijn overgenomen. Het nieuwe licentiereglement is in samenspraak met de werkgroep herziening licentiestelsel opgesteld. In de werkgroep zitten experts uit verschillende licentiegroepen die hebben meegedacht.

Waarom een licentiestelsel?
Iedereen die een NKBV-cursus boekt en bijna iedereen die aan een klimactiviteit in Nederland meedoet, krijgt te maken met een trainer, begeleider, instructeur of tochtleider. Deze mensen, of die nu op vrijwillige basis cursussen, trainingen of alpiene tochten verzorgen vanuit het voor-leden-door-leden principe van de NKBV, of als beroepskracht voor een klimhal, onderwijsinstelling of buitsportbedrijf werken, zijn de drijvende kracht achter het met plezier een leven lang klim- en bergsport beoefenen. Een belangrijk doel van het licentiestelsel is te waarborgen dat NKBV-kaderleden de activiteiten goed en veilig kunnen blijven begeleiden. De NKBV werkt nu al geruime tijd via deze structuur.

Wat zijn de voorwaarden om de licentie te verlengen?
Om een licentie te kunnen verlengen moet je als licentiehouder periodiek voldoen aan de voorwaarden van licentieverlenging. Dit houdt in:

 • Dat je als licentiehouder zelf verklaart in MijnNKBV dat je in staat bent om de kaderfunctie uit te oefenen. Je verklaart bekend te zijn met de eisen die aan de kaderfunctie worden gesteld (op basis van het relevante kwalificatieprofiel).

 • Dat je als licentiehouder de kaderfunctie daadwerkelijk hebt uitgeoefend en voldoende relevante (bij)scholingen, cursussen en/of opleidingen hebt gevolgd. Het uitoefenen van de kaderfunctie en het volgen en/of ontwikkelen van relevante (bij)scholingen, cursussen en/of opleidingen wordt uitgedrukt in licentiepunten. Voor elk dagdeel (+/- 4 uur) ontvangt het kaderlid één licentiepunt.

In de tabel tref je per kaderfunctie de minimale hoeveelheid licentiepunten per categorie waaraan je per drie kalenderjaren moet voldoen. Er zijn enkele aantekeningen waar op dit moment geen voorwaarden aan verbonden zijn. Deze zijn niet opgenomen in onderstaande tabel. Je kunt licentiepunten verdienen in de volgende categorieën:

 • Uitoefenen functie: in georganiseerd verband op basis van je licentie actief zijn ten bate van een vereniging, opleidingscentrum, werkgever, etc. Bijvoorbeeld als SKI3-OV meegaan op een weekend van een NKBV-regio naar Freyr.

 • Algemene bijscholingen: Een algemene bijscholing over bijvoorbeeld didactiek, touwtechnieken, geologie. Deze kunnen op verschillende manieren georganiseerd worden, bijvoorbeeld op de Kaderdag of georganiseerd door jouw vereniging.

 • Medische bijscholingen: Hierbij volg je bijscholing op het gebied van EHBO, bergredding etc..

 • Terrein bijscholingen: Voor alpien kader geldt dat zij in het relevante terrein bijgeschoold moeten worden.

Alle licentiepunten hebben een geldigheid van drie opvolgende kalenderjaren, tenzij expliciet anders aangegeven. In het licentiereglement vind je deze tabel en de overige aanvullende regels.

In de tabel hieronder zie je hoeveel punten je per licentie moet halen.

Niveau KSS1

Licenties, afkortingen kaderfuncties*

Te verstrekken op basis van

Punten uitoefenen functie**

Punten bijscholing: algemeen**

Punten bijscholing: medisch**

Punten bijscholing: terrein**

2

SKB2-IT

Sportklimbegeleider 2 indoor toprope

Diploma SKB2-IT

6

1

2

SKB2-outdoor

Sportklimbegeleider 2 outdoor

Diploma SKB2-outdoor

6

1

2

SKT2

Sportklimtrainer 2

Diploma SKT2

20

1

2

Jury 2

Jury 2

Diploma Jury 2

3

1

2

RTB2

Routebouwer 2

Diploma RTB2

3

1

2

WRB2

Wedstrijdroutebouwer 2

Diploma WRB2

3

1

3

SKI3-IT

Sportkliminstructeur 3 indoor toprope

Diploma SKI3-IT

6

2

3

SKI3-IV

Sportkliminstructeur 3 indoor voorklimmen

Diploma SKI3-IV

6

2

3

SKI3-OV

Sportkliminstructeur 3 outdoor voorklimmen single-pitch ***

Diploma SKI3-OV

6

2

2

-

SKI3-OV aantekening multi-pitch

Sportkliminstructeur 3 outdoor voorklimmen aantekening multi-pitch

Diploma aantekening instructeur multi-pitch

2

-

SKI3-OV aantekening trad

Sportkliminstructeur 3 outdoor voorklimmen aantekening trad

Diploma aantekening instructeur trad

2

-

Aantekening instructeur klettersteig

Aantekening instructeur klettersteig

2

-

Aantekening instructeur drytool-ijs

Aantekening instructeur drytool-ijs

2

3

ATL3

Alpiene tochtleider 3

Diploma ATL3

10

1

2

8

3

AI3W

Alpiene instructeur 3 winter ***

Diploma AI3 winter

10

1

2

8

-

-

Aantekening instructeur freeride

Aantekening instructeur freeride

2

8

-

-

Aantekening instructeur hoogalpien

Aantekening instructeur hoogalpien

2

8

3

AI3Z

Alpiene instructeur 3 zomer

Diploma AI3 zomer

10

1

2

8

3

SKT3

Sportklimtrainer 3

Diploma SKT3

20

2

3

Jury 3

Hoofdjury 3 (Series)

Diploma Hoofdjury 3

6

1x per jaar

reglemententoets

3

Jury 3

Jury 3 nationaal

Diploma Jury 3

24

1x per jaar jurydag

3

RTB3

Routebouwer 3

Diploma RTB3

3

1

3

WRB3

Wedstrijdroutebouwer 2

Diploma WRB3

3

4

ATL4

Alpiene tochtleider 4

Diploma ATL4

10

2

2

8

4

HI4Z

Alpiene hoofdinstructeur 4 zomer

Diploma HI4 zomer

10

2

2

8

4

HI4W

Alpiene hoofdinstructeur 4 winter

Diploma HI4 winter

10

2

2

8

4

SKT4

Sportklimtrainer 4

Diploma SKT4

20

3

4

Jury 4

Hoofdjury 4

Diploma Jury 4

36

1 dag per jaar (hoofd) jurydag

4

HRB4

Hoofdroutebouwer 4

Diploma HRB4

3

4

4

PB

Praktijkbegeleider

Diploma PB

6

1

5

SKT5

Sportklimtrainer 5

Diploma SKT4 + diploma Topcoach 5 van NL Coach (of vergelijkbaar)

80

10

5

DCT

Docent

Diploma DCT

6

1

5

LC****

Leercoach

Diploma LC

6

1

5

BE****

Beoordelaar

Diploma BE

6

1 (eenheid in beoordelen is verplicht).

*: De aantekeningen en/of beroepscompetentieniveaus aan kaderfuncties worden toegekend op basis van het met goed gevolg doorlopen van de specifieke bijscholing en/of toetsing.

**: De tijdsinvestering per punt is vergelijkbaar met 1 dagdeel (+/- 4 uur). Het aantal punten moet behaald zijn binnen drie jaar tijd. Het gaat erom dat de licentiehouder kan aantonen dat aan het minimale aantal uren is voldaan. Er hoeft geen overzicht gegeven worden van wat in zijn totaliteit is gedaan. Er hoeft geen urenverantwoording bijgehouden te worden. Wanneer een algemeen of medisch bijscholingspunt voor meerdere licenties nuttig is/was kan deze voor meerdere licenties opgevoerd worden. Uitoefenen functie dient altijd per licentie of aantekening te gebeuren.

***: Aan licenties kunnen verschillende aantekeningen hangen. Voor het uitoefenen van de functie van de aantekening moet de licentiehouder voldoen aan het gestelde aantal punten per aantekening. Voorbeeld: een SKI3-OV moet in totaal 6 punten halen voor het uitoefenen van de functie. Wanneer deze SKI3-OV de aantekeningen trad en multipitch heeft dan moet de puntverdeling voor uitoefenen functie als volgt zijn: 2 punten trad, 2 punten multipitch en 2 punten overig (alles dat binnen de licentie valt, dus IT, IV, SP, MP of TRAD – een losse indoor les van een paar uur kan al meetellen). Voorbeeld AI3-W: voor een AI3-W met twee aantekeningen Freeride en Hoogalpien geldt dat 2 punten in freeride en 2 punten in hoogalpien gehaald moeten worden. De rest van het de uitoefeningspunten kunnen gehaald worden in AI3-W terrein naar keuze.

Het gaat erom dat er wordt aangetoond dat er aan de minimale hoeveelheid uren is voldaan (in dit voorbeeld 6 uur). Het gaat niet om een uitgebreid overzicht bijhouden. Voor de algemene bijscholingspunten mag een SKI3-OV of AI3-W met aantekeningen zelf kiezen waarop bijgeschoold wordt mits dit bijdraagt aan de ontwikkeling en relevant is binnen de licentie. Voorbeeld: Het is voor een SKI3-OV met een aantekening trad niet verplicht om bij te scholen op het gebied van trad (het mag natuurlijk wel). Het gaat erom dat de bijscholing meerwaarde heeft voor de licentie SKI-OV.

****: Om in aanmerking te komen voor verlenging van de LC en BE licentie, dient de licentiehouder ook een geldige niveau 3 licentie te hebben. Na het behalen van de LC of BE diploma is het niet verplicht om de PB licentie te behouden om in aanmerking te komen voor licentieverlenging als LC en BE.

Uitoefenen functie
Vanaf 1 januari 2024 moet je licentiepunten halen voor het uitoefenen van je functie. Je moet hiervoor op basis van je licentie actief zijn geweest ten bate van een vereniging, opleidingscentrum, werkgever, etc. Bijvoorbeeld als SKI3-OV meegaan op een weekend van regio naar Freyr. Een belangrijke voorwaarde is dat je de functie in een relevante setting uitoefent. Dat willen zeggen: een SKI3-OV met aantekening instructeur trad geeft les over tradklimmen aan cursisten en een routebouwer bouwt een route in de klimhal. Er is wel enige speelruimte, zoals bijvoorbeeld een SKI3-OV die indoor lesgeeft over onderwerpen die met outdoor voorklimmen te maken hebben.

Meerdere licenties
Het kan voorkomen dat de gevolgde (bij)scholing etc. relevant is voor meerdere kaderfuncties die het kaderlid bekleedt. In dat geval mag het kaderlid via MijnNKBV de gevolgde (bij)scholing, etc. bij alle relevante kaderfuncties aanvinken.

Ter verduidelijking twee voorbeelden met praktijksituaties.

Rekenvoorbeeld 1

Een kaderlid met SKI3-IV licentie moet elke drie jaar minimaal zes dagdelen zijn kaderfunctie uitoefenen. Het is niet relevant wanneer in deze periode dit gebeurt. Een kaderlid kan alle zes dagdelen in één jaar uitoefenen, maar kan deze ook verdelen over de gehele periode van drie jaar. In beide gevallen voldoet het kaderlid aan de periodieke voorwaarden voor uitoefenen kaderfunctie om de licentie te verlengen.

Rekenvoorbeeld 2

Een kaderlid met een Alpiene licentie moet de terreinbijscholing binnen drie jaar volgen vanaf het kalenderjaar na behalen van het diploma en vervolgens ná de laatst gevolgde terreinbijscholing wederom binnen drie jaar.

Rekenvoorbeeld: het kaderlid behaalt het diploma voor Alpiene Tochtleider 3 halverwege 2023. Deze persoon moet de terreinbijscholing dan volgen in 2024, 2025, of uiterlijk 2026, dat wil zeggen binnen drie kalenderjaar na behalen van het diploma. Vervolgens moet deze persoon de volgende terreinbijscholing volgen binnen drie jaar na laatst gevolgde terreinbijscholing. In het geval dat de laatste terreinbijscholing in 2026 is gevolgd, moet de volgende terreinbijscholing gevolgd worden in 2027, 2028, of uiterlijk 2029.

Bijscholingen
In plaats van jaarlijks verplichte bijscholingen geldt vanaf 2024 dat het kaderlid eens in de drie jaar een algemene bijscholing moet volgen. Voor sommige licenties was het nu al zo dat de licentiehouder eens in de drie jaar terreinbijscholingen en/of medische bijscholing moest volgen. De algemene bijscholingen gaan vanaf 1 januari 2024 dezelfde systematiek hanteren. Gedurende een periode van drie jaar moet een kaderlid aan een minimale bijscholingsverplichting voldoen. Meer bijscholingen volgen mag uiteraard ook.

Het nieuwe voorstel levert straks minder bijscholingsdruk op: de hoeveelheid benodigde licentiepunten die tot en met 2023 nog in één jaar behaald moeten worden, kunnen na de herziening vanaf 2024 in drie jaar behaald worden. Voor een aantal licenties volgt het kaderlid naast de jaarlijkse bijscholingen ook elke drie jaar medische en/of terreinbijscholingen. Deze periode start in het jaar na het behalen van je diploma. Wanneer het diploma in 2024 behaald is, is het mogelijk om tot en met 2027 aan de bijscholingsverplichting te voldoen.

Bijscholingen kunnen door zowel het landelijk bureau, externe organisaties als door de eigen vereniging/regio/SAC georganiseerd worden. Alle bijscholingen die centraal (NKBV-Academie) en regionaal (SAC's, regio's, Academie voor Sportkader) worden aangeboden zijn te vinden in de bijscholingsagenda van de NKBV. Voor 2024 kijkt de NKBV- Academie waar de behoefte ligt om extra landelijk georganiseerde bijscholingen te organiseren. Tegelijkertijd is het ook mogelijk om als vereniging een bijscholing te organiseren. Voor het organiseren en geven van een bijscholing kan een kaderlid ook licentiepunten krijgen.

Daarnaast komen er voor bepaalde kadergroepen specifieke verplichte bijscholingen. Denk bijvoorbeeld aan ‘Eenheid in Beoordelen’ voor beoordelaars of in geval van veranderende regels bij jureren. Dit gaat in overleg met de betrokken expertgroepen.

Bijscholingen die relevant zijn voor jouw kaderfunctie, maar die je elders hebt gevolgd (buiten de NKBV om), mag je ook opvoeren. Deze bijscholingen kun je kwijt onder het kopje overige. Denk hierbij aan:

 • Bijscholingen gevolgd op het werk

 • Bijscholingen gevolgd in het buitenland

 • Bijscholingen die je gevolgd hebt voor een andere kaderfunctie

Eventueel zal je om een toelichting gevraagd worden. Bij twijfel kun je ook vooraf contact opnemen met opleidingen@nkbv.nl.

Meer info over bijscholingen kan je hier vinden.

Hoe werkt de registratie in MijnNKBV?

 • Je moet jaarlijks licentieverlenging aanvragen in MijnNKBV, via mijnnkbv.nl

 • Ga naar 'LICENTIES'

 • Klik de licentie aan om te zien welke bijscholingen er al staan. Je kunt eenvoudig een ontbrekende bijscholing toevoegen door op de knop 'voeg licentiepuntregistratie toe' te klikken. Geef in de omschrijving goed aan om hoeveel hoeveel uur het ging, en de aard van de bijscholing. Aantal punten is 1 punt per dagdeel. Bijscholingen die korter dan een dagdeel zijn, kun je een half punt geven.

 • Het bovenstaande geldt ook voor het uitoefenen van de functie.

 • Je krijgt een bevestigingsmail van je nieuwe licentie voor het jaar dat er op volgt.

 • Wanneer je een bijscholing hebt gevolgd en/of je functie hebt uitgeoefend, kun je dit op elk moment van het jaar registreren. Je hoeft met het aanvragen van licentieverlenging niet tot het einde van het jaar te wachten. Je moet in ieder geval voor het einde van het kalenderjaar je aanvraag voor licentieverlenging hebben gedaan.

 • Je geeft bij de aanvraag voor licentieverlenging ook aan dat je nog steeds voldoet aan het kwalificatieprofiel van je licentie.

 • Het kan daarbij ook voorkomen dat je een jaar geen bijscholing hebt gevolgd of je jouw functie niet hebt uitgeoefend. Dat is geen probleem. Je kan dan nog steeds licentieverlenging aanvragen. Het gaat er namelijk om dat je binnen de afgelopen drie jaar hebt voldaan aan de gestelde eisen. Hierbij geldt dezelfde systematiek zoals die nu bij medische bijscholingen en terreinbijscholingen worden wordt gehanteerd.

INSTRUCTIEVIDEO EN INSTRUCTIETEKST (nog gebaseerd op het systeem van 2023)

Geen licentie meer?
Wanneer je licentie verlopen is, moet je contact op nemen met de NKBV-Academie (opleidingen@nkbv.nl) en een leercoach of opleidingscommissie. In overleg met de NKBV-Academie kan dan door een Leercoach en/of Beoordelaar een praktijkcheck worden uitgevoerd. Voor commercieel kader wordt dit uitgebreid met de werkgever/manager. Ook een kaderlid dat in een wat verder verleden actief is geweest, kan contact opnemen wanneer hij/zij weer actief wilt worden. De NKBV wilt graag kaderleden helpen om weer aan een licentie te komen, aarzel dus niet om contact op te nemen.

Meer informatie
Hieronder de documenten over het licentiebeleid, het licentiereglement, en een FAQ over het licentiestelsel.

Licentiebeleid (5-2020)

Licentiereglement (versie februari 2024)

FAQ (versie februari 2024 )

De bevoegdheden en het inzetbereik van je licentie worden omschreven in de zogenaamde kwalificatieprofielen (KP's). Voor elke functie binnen de NKBV zijn sportspecifieke KP's geschreven. Een KP beschrijft welke werkzaamheden en competenties minimaal nodig zijn om een bepaalde functie te kunnen vervullen. In een KP staan de kerntaken centraal. De kerntaken worden opgesplitst in een aantal werkprocessen en de competenties die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Lees meer over de Kwalificatieprofielen.

Beoordeling licenties
Een licentiehouder moet gedurende de looptijd van de licentie steeds voldoen aan de voor hem geldende licentie- en bijscholingseisen zoals bepaald door de NKBV-Academie in overleg met NKBV opleiders, de opleidingsgidsen en de opleidingscommissies.

Een licentie kan ingetrokken en/of beëindigd worden indien de licentiehouder door gedrag, handelen of uitlatingen de normen en waarden die de NKBV voorstaat en/of de uitgangspunten van het licentiestelsel (ernstig) schaadt. De NKBV-Academie kan, zo nodig na consultatie van relevante partijen en in elk geval na consultatie van de betreffende licentiehouder, een licentie intrekken.

Aanvraag verlenging 2023
De aanvraag voor de verlenging van de licentie uit 2023 dient volgens de regels van het 2023 stelsel te gebeuren.

Vragen?
Heb je vragen over het licentiestelsel of over je licentie? Neem contact op met opleidingen@nkbv.nl.