MENU

Recall/inspectie Black Diamond karabiners

Een grote recall/oproep tot inspectie van 14 verschillende typen karabiner.

Black Diamond heeft geconstateerd dat het sluitmechanisme van een groot aantal van de door BD geproduceerde karabiners fabrikagefouten kan vertonen. Het gaat om in totaal 14 verschillende typen karabiner. Het gaat om meerdere soorten fouten die tijdens de fabrikage van het sluitingsmechanisme/de snapper gemaakt kunnen zijn waaronder:

  • wire-snappers waarvan de wire niet vast zit;
  • schroefkarabiners waarbij ringetjes slordig bevestigd zijn;
  • schroefkarabiners waarbij de schroefhuls op de kop bevestigd is;
  • normale snappers die niet goed vast zijn gezet.

Een voorbeeld van zo'n productiefout is in onderstaande afbeelding te zien is. De rivet in de linker afbeelding is niet vlak gestanst zoals in de rechter afbeelding. De snapper zit hierdoor los in de karabiner. 

Check je eigen karabiners
BD roept iedereen op zijn of haar BD schroefkarabiners en normale karabiners te controleren. Doe dit volgens het volgende drie-stappen-plan.

1) De problemen hebben betrekking op onderstaande 14 verschillende modellen karabiners.2) Heb je één van deze karabiners? Check dan het serienummer. Is dit tussen 4350 en 6018,  en zit er geen A in, of het is niet leesbaar? Inspecteer dan je karabiner. 3) Hoe je de karabiner moet inspecteren hangt af in welke categorie de karabiner valt. Voor elk van de volgende soorten heeft Black Diamond een inspectie. Deze vind je op de site van Black Diamond. Je leest daar ook wat je moet doen als jouw karabiner defect is.

Inspectie Black Diamond Karabiners. 
Auteur: Harald Swen
Laatste wijziging: 04-02-2016