MENU

Over dit project

Grensverleggers is een project van de NKBV. Dit nieuwe platform biedt een centrale en toegankelijke plek voor verhalen en informatie over grensverleggende expedities en bijzondere prestaties van Nederlandse bergsporters toen en nu.

Waarom dit project?

Afgezien van een aantal boeken over de geschiedenis van de (Nederlandse) bergsport bestond er nog geen centrale en toegankelijke plaats waar NKBV-leden en andere bergliefhebbers terecht kunnen als ze iets willen weten over de geschiedenis van het Nederlandse alpinisme en expeditieklimmen.

Door de verspreiding van informatie en het op leeftijd raken van een generatie klimmers die in de jaren ‘60, ‘70 en ‘80 talloze bijzondere beklimmingen heeft gedaan, dreigde deze geschiedenis verloren te gaan. Dat is niet alleen zonde vanuit historisch oogpunt, maar ook een gemis voor de toekomst, want hun verhalen zijn een prachtige inspiratiebron voor de volgende generatie klimmers. Bovendien is het belangrijk dat de NKBV zorgt voor (digitale) gecentraliseerde archiefvorming.

Hoe is het archief tot stand gekomen?

De database op dit platform is gebaseerd op de expeditielijst die Herman Plugge voor het boek Bergland van Robert Weijdert en Charles Dufour in 2002 heeft opgesteld. Op basis van de richtlijnen die Plugge hanteerde is de lijst aangevuld tot en met 2022. Robert Eckhardt heeft een onmisbare bijdrage geleverd door de lijst van Plugge volledig te controleren en te completeren. Door deze digitaliseringsslag is de geschiedenis van het Nederlandse expeditieklimmen nu beter doorzoekbaar, zowel voor de ervaren expeditieklimmer als voor een algemeen geïnteresseerde.

Om de omvang van het project te beperken is, conform de lijst van Herman Plugge, gekozen voor expedities waarbij de route of berg voor het eerst door Nederlanders is beklommen. Bij uitzondering zijn ook tweede Nederlandse beklimmingen van bijzondere bergen of technische routes toegevoegd. Niet geslaagde pogingen zijn vaak ook opgenomen, mits de berg of route nog niet door Nederlanders was beklommen. Vanwege de groei van met name het commerciële expeditieklimmen is het onmogelijk om alle expedities waaraan Nederlanders hebben deelgenomen op te nemen in het archief.

Voor het onderdeel belangrijke alpiene beklimmingen hebben we een selectie gemaakt van bijzondere prestaties door Nederlanders in de Alpen. We hebben hierbij gekeken naar het technisch niveau, lengte en commitment. Ook willen we een historisch perspectief geven door alpiene beklimmingen uit bijna 250 jaar bergsportgeschiedenis te geven. De eerste geselecteerde beklimming dateert bijvoorbeeld uit 1788, toen de eerste Nederlandse poging werd ondernomen om de Mont Blanc te beklimmen. Daarna presenteren we tientallen alpiene hoogtepunten door de decennia heen. Ook recente topprestaties in de Alpen krijgen een plek.

Ontbreekt er iets?

Het is nadrukkelijk niet het doel om met Grensverleggers een ‘canon’ of een definitieve geschiedenis neer te zetten. Dit platform is digitaal en daarmee een levend en open document waar continu beklimmingen en expedities aan kunnen worden toegevoegd. We hebben omwille van tijd en omvang keuzes gemaakt, maar willen ook volledig zijn. Ontbreekt er volgens jou een expeditie of significante beklimming? Of klopt er iets niet? Laat het ons weten via grensverleggers@nkbv.nl.

Wie zijn de makers?

De auteurs van Grensverleggers zijn Noor van der Veen en Bas Visscher, beiden historici en fanatieke bergsporters. Grensverleggers is tot stand gekomen met advies onder meer Robert Eckhardt, Court Haegens, Robin Baks en Roland Bekendam (1958-2022†). Vormgeving en redactie zijn verzorgd door de afdeling Marketing & Communicatie van de NKBV.

Copyrights: Het beeldmateriaal is in overeenstemming met de betrokkenen verkregen. Het gebruik van fotomateriaal is enkel en alleen toegestaan in overleg met en na toestemming van de NKBV.

Heb je vragen? Neem contact met ons op via grensverleggers@nkbv.nl.