MENU

In gesprek met: Jurylid Peter van Dijk

Als je ooit een klim- of boulderwedstrijd in Nederland hebt bijgewoond, is de kans groot dat je Peter van Dijk als jurylid in actie hebt gezien. Hij volgt al dertien jaar lang met een scherp oog elke greep en beweging van de deelnemers. In 'Mijn verhaal' in Hoogtelijn 4 / 2023 vertelde hij al over zijn taken en verantwoordelijkheden als jurylid. Wij gingen in gesprek met Peter om inzicht te krijgen in zijn reflecties op het jureren door de jaren heen en de uitdagingen die bij het jureren komen kijken.

In gesprek met: Jurylid Peter van Dijk

Van ouder tot jurylid

Vijftien jaar geleden begon Peter van Dijk met jureren. “Mijn zoon startte met klimmen, gevolgd door mijn dochter. In die tijd kende ik een Hoofdjury via onze lokale klimvereniging. Zij vroeg of ik interesse had om ook jurylid te worden. Aangezien ik toch al vaak aanwezig was bij de wedstrijden van mijn kinderen, dacht ik: waarom ook niet? Zo ben ik erin gerold, en nu vervul ik de rol van jurylid voor zowel Boulder- als Leadwedstrijden."

Veranderingen in de organisatie

Als je kijkt naar hoe klimwedstrijden worden georganiseerd en uitgevoerd in vergelijking met vroeger, is er duidelijk veel veranderd. “In alle opzichten is de professionaliteit toegenomen. De wedstrijden zijn bovendien aanzienlijk groter geworden. Tegenwoordig weten klimhallen veel beter wat er van ze verwacht wordt. Voor mijn gevoel is de aansturing eenduidiger geworden”, vertelt Peter. “Wanneer ik terugdenk aan het begin van mijn tijd als jurylid, bijvoorbeeld bij de jeugdwedstrijden, herinner ik me dat de wedstrijden voor alle jeugdcategorieën op één dag werden gehouden, waarbij B en C één categorie vormden. Nu zie je dat de wedstrijden voor de verschillende categorieën (U14, U16, U18 en U20) op een andere dag worden gehouden, waarbij zijn U14 en U16 samen op één dag vallen en U18 en U20 ook. Het is opmerkelijk om te bedenken dat ik meegemaakt heb dat er in de categorie Junioren meisjes of vrouwen soms slechts één deelnemer was. Dat waren andere tijden, en dit onderstreept hoeveel groter de klimgemeenschap is geworden.”

Wedstrijdstructuur

Dit geldt voor Lead, maar al helemaal voor Boulder. Peter: “Ik herinner me nog dat mijn zoon deelnam aan het Nederlands Kampioenschap Boulder in Eindhoven, en er op dat moment slechts één boulderhal in Nederland was. De wedstrijd bestond uit een ochtend boulderen, waarbij deelnemers hun eigen scores bijhielden, en op basis daarvan vond 's middags de finale plaats. Tegenwoordig hebben we een uitgebreid circuit van verschillende wedstrijden, waarbij de categorieën van de Jeugd over twee dagen zijn verdeeld, en er is een apart Nederlands Kampioenschap. Ook was het eerst als deelnemer bij boulderwedstrijden gebruikelijk om zelf de volgorde van je boulders te kiezen en bij elke boulder te wachten met je briefje tot je aan de beurt was. Tegenwoordig is er een gestructureerde volgorde, zodat je weet wanneer je je set van 4 of 5 boulders moet klimmen, zonder wachttijden. Bij Leadwedstrijden klom vroeger iemand uit de hal de route voor om te demonstreren, maar nu hebben we over het algemeen filmpjes voor de kwalificatieroutes.” Ook geeft Peter aan dat de scores steeds eenduidiger en de routebouwers steeds beter worden. “Zo komen discutabele beslissingen steeds minder vaak voor.”

Jurylid Peter van Dijk

Klimroutes

“Eerst waren grepen nog weleens een imitatie van rotsen, maar tegenwoordig zie je bij Leadwedstrijden steeds vaker grote volumegrepen en boulderachtige grepen en bewegingen. De sport wordt steeds spectaculairder wat dat betreft”, vertelt Peter. “Een andere opvallende ontwikkeling is het stijgende niveau van klimmers. Er is nu een nog hoger niveau nodig om je te onderscheiden van anderen dan vroeger. Dit is deels te danken aan intensievere training, maar ook aan de groei van klim- en boulderhallen. Het aantal beschikbare faciliteiten heeft veel invloed op het niveau en de diversiteit van klimmers.”

Samen sterker

Peter benadrukt dat er bij wedstrijden onderling een collegiale sfeer heerst. “Deelnemers moedigen elkaar aan en geven elkaar tips hoe ze bepaalde uitdagingen aan kunnen pakken. Ook zie je steeds vaker dat klimmers tijdens wedstrijden worden begeleid door coaches vanuit klim- of boulderhallen. Deze coaches weten wat er van de klimmers verwacht wordt en helpen ze om optimaal te presteren. Vooral voor jongere klimmers is dit heel fijn.” Alle klimmers willen het beste uit zichzelf halen. De een kan beter met deze druk omgaan dan de ander. “Het belangrijkste is dat klimmers plezier hebben in wat ze doen.''

Uitdagende rol

Een van de grootste uitdagingen als jurylid is volgens Peter om de hele dag scherp te blijven. “Dit geldt vooral bij Leadwedstrijden, waarbij elke beweging nauwlettend moet worden gevolgd. Als een klimmer valt, moet ik precies weten waar dat gebeurde. Ook streef ik ernaar om altijd een aangename sfeer te creëren, door het maken van grapjes en vriendelijk te zijn. Ik vind het belangrijk om deelnemers op hun gemak te stellen, vooral als ze zenuwachtig zijn.” Soms kan het lastig zijn om de vaart erin te houden in de soms chaotische omgeving van een klimhal. “Het is essentieel om zo'n dag volgens planning te laten verlopen, en hoewel het soms een uitdaging is, lukt dat meestal wel."

De kracht van juryleden

“Jureren is een mooie manier om betrokken te zijn bij de (top)sport. Niet iedereen beseft het belang van vrijwilligers. Als jurylid ben ik verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen tijdens wedstrijden, en als er een fout wordt gemaakt, staat het iedereen vrij om bezwaar aan te tekenen. Gelukkig is de sfeer over het algemeen positief, wat het des te aangenamer maakt. Daarnaast vind ik het leuk om naar verschillende locaties te reizen, mijn collega's te zien en samen de dag tot een goed einde te brengen. Dat geeft veel voldoening.” Peter’s eigen klimervaring speelt ook een rol in zijn motivatie om jurylid te blijven. “Als jurylid leer ik zelf ook van uitdagende routes en technieken, en het vergroot mijn inzicht in de sport. Tijdens de wedstrijden kan ik nieuwe mensen ontmoeten en gesprekken over klimmen te voeren.”

Iets voor jou?

Iets voor jou?

Elk jaar staan wedstrijdklimmers te popelen om deel te nemen aan leuke, goed georganiseerde en eerlijke wedstrijden. En dat betekent dat er altijd behoefte is aan gepassioneerde juryleden. Overweeg jij om ook deel uit te maken van deze wedstrijdcommunity?

Ontdek hoe je kunt bijdragen

Terug naar overzicht