MENU

Engelstalige verzekeringsverklaring

Bij het aanvragen van een visum kan het zijn dat je een Engelstalige verzekeringsverklaring nodig hebt. Wij mogen geen dekking bieden en uitkeringen doen voor/naar gesanctioneerde landen en/of – voor/aan personen, als dat in strijd is met de sanctiewet- en regelgeving. Dit staat ook vermeld in de algemene voorwaarden. Artikel 2 en 10.

Kopieer onderstaand lijstje in een e-mail en stuur deze met antwoorden aan de NKBV-ledenservice via info@nkbv.nl:

  • Bestemming:
  • Reisdata:
  • Volledige voorna(a)m(en):
  • Volledige achterna(a)m(en):
  • Geboortedatum:
  • Geboorteplaats:
  • Woonadres en land:
  • Nationaliteit:
  • Doel van de reis:

Dan wordt de verklaring per e-mail toegezonden.

Let op: een Engelstalige verzekeringsverklaring voor alleen medische kosten, kun je opvragen bij je zorgverzekeraar. Dat geldt ook voor een Covid dekking omtrent medische kosten, deze kun je aanvragen bij je eigen zorgverzekeraar.

Volledigheidshalve verwijzen wij je naar de aandachtspunten m.b.t. COVID-19 op de website van onze verzekeringsmaatschappij Hienfeld. Het certificaat is afgegeven voor de gevraagde periode, maar voor de volledigheid wijzen wij erop dat indien de polis tussentijds wordt beëindigd of niet wordt verlengd de dekking (voor de eventuele resterende periode) vervalt en daarmee ook het certificaat haar geldigheid verliest.