MENU

Steun de NKBV

Wil je de NKBV steunen in haar ambities zonder dat je lid bent of juist naast je lidmaatschap? Dat vinden wij heel fijn. De NKBV heeft meerdere mogelijkheden om schenkingen te ontvangen, zoals eenmalig, periodiek of als nalatenschap. Op deze pagina lees je hier meer over.

Eenmalige of periodieke schenking

Wanneer je één keer een vast bedrag of periodiek wilt bijdragen aan de NKBV, bijvoorbeeld voor het bekostigen van een specifiek doel of project, neem dan contact op met Angelique Coosen via info@nkbv.nl om te informeren naar de mogelijkheden.

Nalatenschap

Heb je nagedacht wat je met je nalatenschap wilt als je er zelf niet meer bent? Een mogelijkheid is om een deel ervan na te laten aan een goed doel of vereniging zoals de NKBV. Je kunt dit doen via een legaat of door de NKBV als erfgenaam te benoemen. In beide gevallen gaat dat via het testament dat wordt opgesteld door een notaris.

Mede-erfgenaam

Door de NKBV in je testament als (mede-)erfgenaam te benoemen kun je een deel van je bezit aan de NKBV nalaten, een erfstelling. Hierin beschijf je niet een vast bedrag, maar het percentage van je bezit dat je wilt nalaten. Is de NKBV opgenomen als (mede-)erfgenaam, dan moeten eerst alle bezittingen worden verkocht voordat de NKBV het geld of een deel daarvan ontvangt.

Legaat

Met een legaat in je testament kun je een vast bedrag of bezit nalaten aan de NKBV. In het verleden heeft een aantal leden geld nagelaten aan onze vereniging. Dit geld zit in vier fondsen die een bepaalde bergsport bestemming hebben.

legaatfondsen van de NKBV

Fiscaal voordeel voor de NKBV

De NKBV valt onder de SBBI regeling. Dat houdt in dat we geen schenk- of erfbelasting hoeven te betalen over je schenking en we dus het gehele bedrag dat je schenkt kunnen besteden. De NKBV is geen ANBI.