MENU

Seksuele intimidatie en misbruik in de klim- en bergsport

Een hand die te laag gaat bij het feliciteren, het beetpakken van een borst bij het opvangen, filmen in de kleedkamer, een trainer of coach die je uitnodigt bij hem thuis te logeren, een tochtleider die je masseert op een plek die ongepast is; er zijn helaas allerlei situaties in onze sport waar grenzen kunnen worden overschreden.

Seksuele intimidatie is officieel gezegd “elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.” Ook dubbelzinnige grapjes of onverwachte aanrakingen kunnen als intimiderend worden ervaren. Strafbare vormen van seksueel misbruik, zoals aanranding en verkrachting, beginnen vaak 'onschuldig' met een dubbelzinnig grapje of een korte aanraking, die op dat moment misschien wel als ongewenst, maar niet direct als intimiderend worden opgemerkt.

Machtsverschillen

Seksuele intimidatie kan voorkomen tussen sporters onderling (klimmers, boulderaars, tochtgenoten, expeditieleden), tussen kader onderling (trainers, coaches, instructeurs, tochtleiders, juryleden) en tussen sporters en kader. Het is dus een breed begrip en komt het meest voor in relaties waarbij sprake is van een machtsverschil. Dat machtsverschil kan te maken hebben met leeftijd (volwassene tegenover kind), positie (trainer tegenover sporter) of getal (groep tegenover eenling).

Waar ligt de grens?

De omgang tussen klim- en bergsporters en het lichamelijke contact in de klim- en bergsport kun je niet in detail definiëren of vastleggen. Lichamelijk contact kan functioneel zijn (een val breken, hulp bij een beekje oversteken) en een 'aai over de bol' kan motiverend of belonend zijn. We willen niet dat aanrakingen of complimentjes taboe worden, maar vinden het wel belangrijk dat ieders grenzen hierbij worden gerespecteerd.

Ook liggen tochtgenoten regelmatig gemengd en met de tochtleider op één Lager. In sommige hutten lig je dan ook nog eens dicht naast elkaar. Ook hier geldt dat die situatie moet kunnen, maar dat ieders grenzen hierbij moeten worden gerespecteerd.

Recht om NEE te zeggen

Je hebt het recht om nee te zeggen als het gedrag van een ander je een vervelend gevoel geeft. Ook als het een volwassen persoon is, een reisgenoot, een klimmaatje of een coach: het is niet oké! Praat erover met familie, vrienden, je trainer, of neem contact op met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de NKBV of van jouw klimvereniging.

Voorbeelden van seksueel overschrijdend gedrag

Niet elke vorm van seksueel overschrijdend gedrag is even snel als zodanig herkenbaar. Daarom is het belangrijk om te weten wat voor situaties er in de praktijk kunnen voorkomen, om het te herkennen als het zich voordoet. Behandel bijvoorbeeld eens een casus binnen je vereniging en bespreek hoe je hier als club mee om kunt gaan.

NKBV casus seksuele intimidatie

Onderin de homepage van het Centrum Veilige Sport Nederland vind je verhalen van sporters die vertellen wat er met hen gebeurde en hoe het hen kon overkomen.

Centrum veilige sport nl

ik wil een melding maken