MENU

Contact met een vertrouwenscontactpersoon

Als je zelf te maken hebt (gehad) met grensoverschrijdend gedrag in de klim- en bergsport, dan is het belangrijk dat je er niet alleen mee blijft rondlopen. Erover praten is vaak moeilijk. De Vertrouwenscontactpersoon van de NKBV of het Vertrouwenspunt Sport kan je daarbij helpen.

Als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, kan dat veel emoties en vragen oproepen. Ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Bekijk hoe je kunt zorgen dat het gedrag niet meer plaatsvindt. Kun je zelf aan de pleger duidelijk maken dat je niet van het gedrag of de opmerkingen gediend bent? Of kun je er met iemand over praten die je vertrouwt?

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij de NKBV

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de NKBV het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, en daarover met iemand wil praten. Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, deelnemers aan Bergsportreizen, tochtleiders etc) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor en verwijzen door naar geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en behandelt de gesprekken vertrouwelijk.

Tim van der Linden Regien Winnubst

De NKBV heeft twee vertrouwenscontactpersonen (VCP): Tim van der Linden en Regien Winnubst. Bij hen kun je melding doen van wat je hebt meegemaakt of gezien, en zij helpen je vervolgens verder. Je kunt hem bereiken door een mailtje te sturen naar vcp@nkbv.nl. Jouw mail en melding worden vertrouwelijk behandeld.

neem contact op ik wil een melding maken

Vertrouwenspersoon NOC*NSF/Centrum Veilige Sport Nederland

De vertrouwenscontactpersoon heeft een andere rol dan een vertrouwenspersoon. De taak van de vertrouwenscontactpersoon is vooral een procedureel adviserende rol; de vertrouwenspersoon heeft een inhoudelijk adviserende rol.

Naast de NKBV vertrouwenscontactpersoon kan iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep doen op een vertrouwenspersoon van NOC*NSF. Er zijn vertrouwenspersonen voor slachtoffers van seksuele intimidatie, maar er zijn ook vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Daarnaast zijn er adviseurs voor mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht, zoals een bestuurder of een vertrouwenscontactpersoon.

Zeker bij ernstige gevallen of als je persoonlijke begeleiding wilt, adviseren we je via NOC*NSF/Centrum Veilige Sport Nederland contact op te nemen met een vertrouwenspersoon of adviseur. Neem je contact op met de Vertrouwenscontactpersoon van NKBV, dan kan deze je ook doorverwijzen of daar zelf naartoe bellen om advies te krijgen.

Alle vertrouwenspersonen, casemanagers en de coördinator van het centrum zijn gediplomeerd vertrouwenspersoon en volgen opleidingen en intervisie om professioneel met hun vak bij te blijven. Het Centrum Veilige Sport Nederland is geassocieerd lid van de landelijke branchevereniging voor vertrouwenspersonen.

centrum veilige sport nl