MENU

Agressie in de klim- en bergsport

Wat we in het dagelijks leven verstaan onder agressie gaat niet altijd op in de sport: iemand slaan is niet oké in onze samenleving, maar tijdens een bokswedstrijd mag het wel. Daarom is er een definitie opgesteld voor agressie in de sport.

Officieel noemen we het agressie in de sport “wanneer er sprake is van afwijkend en destructief handelen.” (bron: Handhavingsacademie) Een reden voor onsportief of agressief gedrag kan frustratie zijn, zoals door een ongunstig verloop van de wedstrijd of het niet kunnen meekomen in de groep.

Frustraties

In de wedstrijdsport is er altijd enige spanning tussen willen winnen en het accepteren van verlies. Het zit in onze natuur dat we een wedstrijd willen winnen, maar in het dagelijks leven leren we juist om onze impulsen in te perken en ons sociaal op te stellen. Frustratie is een logisch gevolg van deze botsing van gevoel en verstand. Helaas leidt frustratie soms tot agressie; geen wonder dus dat sporters worstelen met hun emoties. Je wordt uitgedaagd en biedt weerstand. Bovendien kom je tijdens het klimmen of in de bergen mensen tegen die je anders nooit zou spreken; soms botsen dan karakters of culturen.

Het accepteren van verlies is vaak lastig; het is een onophoudelijke strijd die steeds opnieuw aandacht nodig heeft: van jezelf, van je team- of reisgenoten, van trainers en opleiders en van ouders of andere begeleiders.

(bron: Kennisbank Sport en Bewegen)

Groepsdruk tijdens bergtochten of expedities

Als je in een groep terechtkomt, krijg je te maken met groepsdynamiek. Je bent mee op een wandelreis en kent je groepsgenoten niet. Jij wilt onderweg veel foto’s maken, een ander wil zo veel mogelijk hoogtemeters maken. Jij vindt sommige smalle paadjes op hoogte eng, een ander doet die luchtigheid helemaal niets. Jij twijfelt of je dat topje moet nemen, een ander wordt er wild enthousiast van. Op dat soort momenten kan de dynamiek omslaan in groepsdruk: mensen nemen meer risico als ze met een groep de bergen in gaan. Ook krijgen de grootste schreeuwers in een groep het snelst hun zin en kun jij je onder druk gezet voelen om iets te doen wat voor jou niet veilig voelt.

Spreek daarom voor vertrek goed af welke tochten je wilt maken en op welk niveau, en spreek met elkaar door waar je angsten of belemmeringen zitten. Bepaal met elkaar hoe jullie bij angsten elkaar kunnen helpen en waar ieders grens ligt. Soms helpt het als je vooraf een ‘advocaat van de duivel’ aanwijst, die de situatie objectief beoordeelt en oplet dat er geen gevaarlijke of onveilige situaties ontstaan. Voorop staat dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen veiligheid en bij angst of belemmeringen altijd nee mag zeggen.

Voorbeeld van groepsdruk

Niet elke vorm van agressie is even snel als zodanig herkenbaar. Daarom is het belangrijk om te weten wat voor situaties er in de praktijk kunnen voorkomen, om het te herkennen als het zich voordoet. Behandel bijvoorbeeld eens een casus binnen je vereniging of reisgenootschap en bespreek hoe je hier als groep mee om kunt gaan.

NKBV casus agressie

Pesten, discriminatie en geweld

Onder (cyber)pesten verstaan we gedrag waardoor iemands persoonlijkheid, waardigheid of integriteit wordt aangetast of die als vijandig of kwetsend worden ervaren. Pestgedrag kan zich uiten in woorden, maar ook in gebaren of handelingen. Het kan gaan om systematisch roddelen, om het verspreiden van beledigende inhoud via social media of het sociaal isoleren van iemand.

Een wederzijds conflict of vriendschappelijke plagerijen vallen niet onder pestgedrag.

Er is sprake van discriminatie wanneer je in een gelijke situatie ongelijk wordt behandeld, achtergesteld of uitgesloten op basis van persoonlijke kenmerken. Denk hierbij aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, beperking of chronische ziekte.

Bij geweld kun je denken aan psychisch of fysiek lastigvallen, aanvallen, bedreigen of stalken. Onder verbale agressie valt onder meer vloeken, schelden, of bedreigen met fysiek geweld.

(bron: KU Leuven)

STOP agressie

Je hebt het recht om er iets van te zeggen als het gedrag van een ander je een vervelend gevoel geeft. Ook als het een volwassen persoon is, een reisgenoot, een klimmaatje of een coach: het is niet oké als je je onder druk gezet voelt. Praat erover met familie, vrienden, je trainer, of neem contact op met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de NKBV of van jouw klimvereniging.

ik wil een melding maken