MENU

Nieuwe IFSC-regels tijdens Jeugd Boulder 2

De klimsport is volop in ontwikkeling. Om de wedstrijdsport eerlijker en attractiever te maken stelt de IFSC (International Federation of Sport Climbing) ieder jaar de regels bij. De NKBV volgt waar mogelijk het IFSC-reglement. Dit jaar leiden de gewijzigde IFSC-regels tot een aanpassing in het format van de nationale competitiewedstrijden.

De NKBV wil tijdens de tweede wedstrijd van de nationale jeugdbouldercompetitie het nieuwe format testen om te kijken of het IFSC-format passend is binnen de nationale competitie. Achteraf wordt samen met belanghebbenden, waaronder de Commissie Wedstrijdsport, geëvalueerd of deze formatverandering passend is binnen de nationale bouldercompetitie voor jeugd en senioren.

Wijziging

De kwalificatieronde bestaat bij deze pilot uit twee series van drie flashboulders en deze wordt geklommen volgens het IFSC-kwalificatie format voor Boulder Youth World Championships. De kwalificatieronde bestaat uit zes kwalificatieboulders. Voorheen waren dit er acht. Tijdens de kwalificatieronde word je verdeeld in twee groepen: groep A en groep B. Groep A krijgt de ene drie boulders toegewezen en groep B de andere drie. Nadat deze drie boulders geklommen zijn. Ruilen de groepen van boulders. De startvolgorde van de boulderaars wordt bepaald op basis van een loting.

Eén minuut voordat je aan de beurt bent volgens het tijdschema meld je je in de call-zone (aangewezen gebied). Voorafgaand aan de wedstrijd wordt duidelijk gemaakt waar de call-zone is. Op het signaal van de klok loop je naar de eerste boulder. Vanaf het signaal heb je 4 minuten de tijd om de boulder te toppen. Binnen 15 seconden na het eindsignaal moet je de boulder en de mat hebben verlaten. De volgende 4 minuten heb je rust. Eén minuut voor het einde van je rust meld je je weer in de call-zone. Op het signaal van de klok loop je naar de tweede boulder en heb je weer 4 minuten om de tweede boulder te proberen. En zo ook met de derde boulder. Na de derde boulder heb je langer rust. Het tweede blok van drie boulders werkt op dezelfde manier, echter klimt eerst de tweede helft van de startlijst, gevolgd door de eerste helft. In totaal klim je dus zes kwalificatieboulders.

Om deze pilot mogelijk te maken zal in Nationale Wedstrijd Reglement (NWR) Boulder artikel 3.2.1 voor dit wedstrijdweekend de volgende wijziging plaatsvinden:

  • Kwalificatie

Deze ronde bestaat uit 2 keer 3 flash boulders en deze wordt geklommen volgens het IFSC-kwalificatie format voor Youth World Championships (zie Youth WCh Boulder Rules).

In het NWR staan o.a. de wedstrijdformats en plaatsingsregels beschreven, waar het NWR niet in voorziet gelden de IFSC-Rules. Officiële wedstrijddocumenten vind je hier.

Wat blijft hetzelfde?

Het finaleformat blijft voor nu ongewijzigd: 3 onsight boulders per categorie.