MENU

Kom helpen met onderhoud aan klimgebieden

Om de klimgebieden in België beklimbaar te houden is jaarlijks onderhoud nodig. Jouw hulp is daarbij hard nodig! 

Jaarlijks wordt er door medewerkers en vrijwilligers van de 3 KBF, CAB en NKBV veel onderhoud verricht. Zo wordt er losse rots verwijderd, de vegetatie in toom gehouden, nieuwe paden aangelegd, herbehaakt en worden landschapselementen met bijzondere natuurwaarden extra onderhouden of juist ontzien. Onderhoud vindt het meest in najaar en winter plaats, wanneer de klimgebieden rustig zijn en vogels niet verstoord worden.

Meehelpen?

De data voor het onderhoud in het seizoen '18/'19 zijn bekend. Je leest hier ook hoe je jezelf kunt aanmelden bij de betreffende organisatie die het onderhoud verricht. Wanneer je met je regio of SAC of klimvereniging komt helpen dan kom je in aanmerking voor het vergoeden van de door jullie gemaakte reiskosten (à € 0,19/km). een voorwaarde is dat je vooraf contact opneemt met sport@nkbv.nl o.v.v. 'Onderhoud klimgebieden'

Meer info vind je in het Kenniscentrum.