MENU

Paraclimbing Open 2023

Nederlandse en buitenlandse klimmers met een fysieke beperking kunnen op deze dag elkaar ontmoeten, ervaringen delen, leren, maar ook met (en tegen) elkaar strijden tijdens een klimwedstrijd. Anders dan voorgaande edities draait de dag ook om samenkomen en dus niet alleen om presteren tijdens de wedstrijd. Zo hopen we meer paraklimmers enthousiast te maken voor deze gezellig dag. Alle details kun je in dit artikel lezen.

Praktische informatie:

Wanneer

Zondag 1 oktober 2023: Deadline inschrijven
Zondag 8 oktober 2023: Classificatie voor de wedstrijd
Zondag 29 oktober 2023: Paraclimbing Open

Programma in het kort

Het Paraclimbing Open 2023 is veel meer dan een klimwedstrijd. We organiseren verschillende side events: workshops voor paraklimmers en voor trainers en instructeurs. Daarnaast zijn er kennismakingslessen voor mensen die het paraklimmen willen ontdekken. We sluiten de dag af met een diner. Zie het tabje programma voor alle informatie over de side events.

Inschrijven

De inschrijving is open tot 1 oktober via onze wedstrijdpagina. De inschrijving is pas compleet als ook het classificatieformulier bij ons binnen is. Deze kun je versturen naar paraklimmen@nkbv.nl. Ben je benieuwd wie zich al heeft ingeschreven? Bekijk de startlijst op onze wedstrijdpagina.

Classificatie

Ben je nog nooit geclassificeerd, dan mag je je inschrijven in de categorie waarin jij verwacht geclassificeerd te worden. Op 8 oktober worden alle deelnemers geclassificeerd die in 2023 nog niet eerder zijn geclassificeerd of die eerder zijn geclassificeerd maar een review datum in 2023 hebben. Na de classificatie word je in de juiste categorie geplaatst. Dit jaar hebben we een eenvoudig classificatieformulier opgesteld dat je zelf mag invullen en ondertekenen. Tijdens de classificatie zelf zullen de artsen vragen stellen en metingen verrichten om de classificatie te voltooien. Het classificatieformulier is hier te vinden en moet uiterlijk 1 oktober bij ons binnen zijn (liever eerder). LET OP: De classificatie zal plaatsvinden bij Rijnboulder Olympus 3, 6832 EL Arnhem.

Annuleren

Ben je ingeschreven en kun je er toch niet bij zijn, annuleer dan zo snel mogelijk je inschrijving via je account op onze wedstrijdpagina. Of stuur een email naar wedstrijden@nkbv.nl.

Organisatie

NKBV
Klimhal: Mountain Network Amsterdam
Hoofdjury: Erik de Lepper
Hoofdroutebouwer: Rachel Nilwik
Classificatieartsen: Sandra Titulaer & Myrna Heydenrijk-Kikkert

Contact: sport@nkbv.nl

Vrijwilligen tijdens de Paraclimbing Open?

Lijkt het je leuk om mee te helpen tijdens dit evenement? Meld je dan hier aan!
We zoeken voor de hele dag zekeraars en ook mensen die kunnen helpen bij wedstrijdorganisatie zaken.

>>>ENGLISH>>>

At the Paraclimbing Open 2023 Dutch and foreign climbers with a physical impairment can meet each other, share experiences, learn, but also compete with each other during the competition. This year the Paraclimbing Open will also focus on getting athletes together instead of only focussing on the performance of the participants at the competition. We hope to get more paraclimbers enthusiastic to join this awesome event. Read in this article what this means.

Practical information

When

Register until: Sunday October 1st 2023
Classification: Sunday October 8th 2023
Competition: Sunday October 29th 2023

Short program

This Paraclimbing Open event is not only about climbing. We’ve got some side events for you: workshops for paraclimbers, trainers and instructors. Additionally, we organize paraclimbing lessons for people who would like to get in touch with the sport. The day ends with a dinner. Check out the ‘programma’ tab to read all the information about the side events.

Registration

The registration will close on October 2nd. You can register on our competitionpage. The registration is complete when we also received the classification form. You can send this to paraklimmen@nkbv.nl. Are you curious who already registered? Check this out on our competitionpage.

Classification

If you haven't been classified before, please register yourself in the category which you think is the most likely. On Octobre 8th we will classify all athletes who haven't been classified before or have been classified with a review date in 2023. After classification you will be placed in the category where you are classified in. This year we created an easier form which you can fill in yourself (no doctors signature needed). During the classification the classifiers will ask questions and do some measurements to finish the classification. You can find the classification form here and need to be emailed to paraklimmen@nkbv.nl before Octobre 2nd. But the sooner the better. N.B. The classification will be done at bouldercentre Rijnboulder Arnhem (Olympus 3, 6832 EL Arnhem).

Cancelling

Are you registered for the event but unfortunately unable to be present please let us know as soon as possible by sending us an email (wedstrijden@nkbv.nl) or unregister at our competitionpage.


Organisation

NKBV
Venue: Mountain Network Amsterdam
Jury President: Erik de Lepper
Chief Routesetter: Rachel Nilwik
Classifiers: Sandra Titulaer & Myrna Heydenrijk-Kikkert
Contact: sport@nkbv.nl

Want to be a volunteer?

We are always looking for people who want to help. For this event we are looking for belayers for the whole day and also people who whant to help with all kinds of tasks during the day.
still want to help? Fill in this form: https://forms.office.com/e/16Ez0YScgd.

De wedstrijd

De wedstrijd wordt georganiseerd op basis van de IFSC-regels, maar we maken een uitzondering op de volgende punten:

  • We zullen categorieën niet samenvoegen, oftewel alle categorieën blijven open ongeacht het aantal deelnemers in de categorie.
  • Er zal een laagdrempelige nationale classificatie plaatsvinden. Dat betekent dat het medische formulier (van de IFSC) dat we voorgaande edities gebruikten, wordt vervangen door een formulier dat je als deelnemer zelf mag invullen en ondertekenen. Deze classificatie is dus indicatief bij wedstrijden in Nederland, maar bij internationale wedstrijden niet geldig.
  • We voegen een heren- en dames Open Categorie toe waarin paraklimmers kunnen deelnemen die volgens de IFSC-regels niet in een wedstrijdcategorie vallen.

Het format

De wedstrijd zal bestaan uit één ronde met 3 flashroutes. Flashroutes betekent dat voorafgaand aan de wedstrijd video’s beschikbaar zijn en dat je tijdens de wedstrijd elkaar mag zien klimmen. Na het klimmen van de 3 routes worden de scores opgemaakt en zal er een prijsuitreiking plaatsvinden.

Opwarmen

In de hal is er een bouldergedeelte waar je je kunt opwarmen. Ook zullen er enkele mogelijkheden zijn om in touwen op te warmen voor wie daar de voorkeur aan geeft.

Het programma:

10.00 hal open om op te warmen
12.00 - 15.30 klimmen van 3 wedstrijdroutes
15.30 prijsuitreiking
16.00 - 17.30 workshops over omgaan met wedstrijdspanning of wedstrijdvoorbereiding voor de wedstrijdklimmers
18.00 - 19.30 diner voor en met alle deelnemers

Side events

Tijdens deze editie van de Paraclimbing Open zullen er ook diverse side events gaan plaatvinden. Zo is er kennismakingsaanbod voor mensen met een beperking die het paraklimmen een keer willen proberen. Er zijn workshops voor instructeurs en trainers die training willen gaan geven aan paraklimmers, workshops voor deelnemers van de wedstrijd en er is een afsluitend diner. Al met al een drukke dag!

Hieronder lees je het programma van de side events:

10.30 - 11.45 kennismakingslessen voor mensen met een beperking die kennis willen maken met de sport. Je kunt je hiervoor aanmelden via deze link.
10.00 - 12.00 & 13.00 -15.00 (Dit onderdeel van het programma is helaas geannuleerd) workshops voor trainers over hoe je beginnende paraklimmers traint (door Ulf Lennertz) & Paraklimmen en topsport (door Renske Nugter en Berber Brouns). Voor meer informatie bekijk deze pagina.
16.00 - 17.30 workshops over hoe doelenstellen je kan helpen bij wedstrijdspanning (docent Eva Mol) of wedstrijdvoorbereiding (Ulf Lennertz)
18.00 - 19.30 diner voor alle deelnemers

Vrijwilligen tijdens de Paraclimbing Open?

Lijkt het je leuk om mee te helpen tijdens dit evenement? Meld je dan hier aan!
We zoeken voor de hele dag zekeraars en ook mensen die kunnen helpen bij wedstrijdorganisatie zaken.

>>>ENGLISH>>>

The competition

The competition will be organised based on IFSC rules, but with a few exceptions:

  • We won’t merge categories, so all categories will stay open no matter how many participants in the category.
  • This will be a low key national classification. It means that we created a new medical form which the participant can fill in and sign themselves. No signature of a doctor needed. The classification is valid in competitions in the Netherlands, but not in other countries.
  • We will add a male and female Open Category to the competition for athletes who can’t be classified following the IFSC rules.

The format

There will be one round with three flashroutes. Flashroutes means that there will be videos available before the competition starts and during the competition participants can see each other climb. After everyone has climbed the three routes, the scores will be updated and there will be an award ceremony.

Warming up area

There is a boulder section in the gym where you can warm up. There are also some possibilities to warm up in routes if that's what you prefer.

Timetable

10.00 Gym opens and time to warm up
12.00 - 15.30 Climbing the competition
15.30 Award ceremony
16.00 - 17.30 Workshops about how to prepare for a competition and how to manage your nerves before and during competitions
18.00 - 19.30 Dinner for all participants

Side events

This Paraclimbing Open there will be also several side events. For example people with a impairment who are new to the sport can make their first moves, there will be courses for coaches about coaching paraclimbers, also for the participants there are workshops where they can learn how to prepare for a competition or how they can manage their nerves. At the end of the day we have a dinner for all participants to meet and have a good time.

Here you can read the program of the side events.

10.30 - 11.45 People with an impairment who are new to the sport can make their first moves. You can register via this link.
10.00 - 12.00 & 13.00 -15.00 (this part of the program is cancelled) Courses for coaches about coaching and training paraclimbers. For more information check out this page

16.00 - 17.30 Workshops about how to prepare for a competition (Ulf Lennertz) and how goalsetting will help you manage your nerves before competitions (Eva Mol)
18.00 - 19.30 Dinner for all participants

Want to be a volunteer?

We are always looking for people who want to help. For this event we are looking for belayers for the whole day and also people who whant to help with all kinds of tasks during the day.
still want to help? Fill in this form: https://forms.office.com/e/16Ez0YScgd.

Deelnemers

Inschrijven als deelnemer van de wedstrijd en de workshops kan tot en met 1 oktober via onze wedstrijdpagina. Deelname aan de wedstrijd, workshops en het diner kost €20. Dit bedrag betaal je via iDEAL of creditcard bij inschrijving.

Toeschouwers

Wil je de paraklimmers komen aanmoedigen? Dat kan! Entree voor toeschouwers is gratis.

Trainersdag

Ben je een trainer en wil je deelnemen aan de trainersworkshops? Bekijk dan hier het programma hier en schrijf je in.

>>>ENGLISH>>>

Participants

You can register for the competition and the workshops untill the first of Octobre on our competitionpage. The costs for participating in the competition, joining the workshops and the diner are €20. You can pay this when registrating for the competition by iDEAL or creditcard.

Audience

Do you want to support the paraclimbers? Cool! You can enter the event for free.

Coaches course

Are you a trainer or coach? And do you want to learn about training or coaching paraclimbers? Check out our coach programme during the event en register.

Klimhal Mountain Network Amsterdam
Erasmusgracht 297
1061 MD Amsterdam

Toegankelijkheid

Iedereen is welkom in de hal, ook voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel.

Accessibility

Everyone is welcome in the gym, also for people who are dependent of a wheelchair.