MENU

NKBV/SVK richtlijn routebouw lead

Het bouwen van routes in een klimhal is een werkzaamheid waar risico’s aan verbonden zijn. De aard van deze risico’s is door de SVK geïnventariseerd.

De SVK heeft deze richtlijn vrij beschikbaar gesteld voor alle routebouwers en klimhallen. Het werken met de richtlijn is geen verplichting, tenzij in het geval van routebouwers die in opdracht van de NKBV werken. Routebouw voor wedstrijden onder auspiciën van de NKBV (nationale klimwedstrijden) moet gebeuren volgens de in de actuele SVK (voorheen NKBV) richtlijn omschreven methoden. De Richtlijn Routebouw Lead 2023 volgt de SVK richtlijn veilig routebouwen uit 2020 op. In tegenstelling tot de vorige richtlijn betreft handelt deze richtlijn alleen over het bouwen van klimroutes en niet het bouwen van boulderroutes. Er zal te zijner tijd ook een SVK richtlijn routebouw boulder volgen.

Op basis van deze inventarisatie blijkt dat de huidige en algemeen gebruikelijke werkmethodes en materialen afdoende veilig zijn. Ze vormen daarom de basis van de hier voorgestelde richtlijn. De SVK richtlijn veilig routebouwen beschrijft echter ook een werkmethoden aan twee touwen. De in deze SVK Richtlijn Routebouw Lead (versie A2.1, 17-08-2023) verzamelde methoden, materialen en aandachtspunten geven de routebouwer in de klimhal handvatten voor een goede en veilige uitvoering van zijn werkzaamheden.