MENU

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)

Wie klim- of boulderactiviteiten organiseert is gebaat bij een zorgvuldige planning en een goede afloop. Een RI&E is een handig middel om te zorgen dat je geen zaken over het hoofd ziet.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Niemand loopt graag onnodige risico's. Als maatschappij hebben we daarom op vrijwel alle vlakken regels en procedures opgesteld om het leven stukje bij beetje minder risicovol te maken. Een van de procedures die daarbij vaak gebruikt wordt is de zogenaamde risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE).

Werk RIE

Als werkgever is het je wettelijke (zorg)plicht om het werk voor de werknemer (en klant) zo veilig mogelijk te maken. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht daarom sinds 1 januari 1994 iedere werkgever (uitgezonderd ZZP’ers) tot het opstellen van een zogenaamde risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Zo'n RIE omvat een overzicht van alle (reële) risico's die in een bedrijf of instelling kunnen voorkomen. Met behulp van een RIE kan het bedrijf gestructureerd de grootste risico’s aanpakken om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

Het opstellen van een RI&E is echter niet voorbehouden aan bedrijven. Een RIE is namelijk niets meer of minder dan een handige tool om op gestructureerde wijze risico’s te beheersen. Dat gaat ook op voor activiteiten die je als vrijwilliger in de sport organiseert. Daarnaast helpt een RIE niet alleen om risico's te beperken, het is ook een hulpmiddel dat kan helpen om duidelijk(er) te maken dat er budget of tijd vrij gemaakt moet worden voor aan veiligheid gerelateerde zaken. Als je het eenmaal een keer gedaan hebt, dan kun je de RIE van een project hergebruiken voor de volgende keer. Ook kan het nalopen van de RI&E een handig hulpmiddel bij de evaluatie van je project zijn. Hou wel goed in de gaten dat de risico's bij ieder project vaak net weer iets anders liggen.

Sport RIE

Het opstellen van een RIE hoeft niet ingewikkeld te zijn. Er zijn namelijk tal van tools beschikbaar die je op weg kunnen helpen, waaronder één die is opgesteld voor de klim- en bouldersport. De NKBV is als sportbond aangesloten bij de werkgeversvereniging 'Werkgevers in de Sport (WOS)'. De WOS heeft een branche RIE opgesteld voor sportbonden en sportverenigingen, Sport RIE genaamd.

De Sport RIE is afgestemd op de risico’s bij sportorganisaties en -verenigingen en houdt rekening met de mogelijkheden van grote, middelgrote en kleinere organisaties. Doel van de Sport RIE is om het actieve sporten veiliger te maken en de inzet van vrijwilligers op een veilige manier te laten plaatsvinden. Door inzet van de Sport RIE is het voor een sportvereniging waar vrijwilligers werken een stuk makkelijker om aan de zorgplicht te voldoen.

NKBV RIE

Voor een groot aantal sporten, waaronder de klimsport, is er binnen de Sport RIE een op maat gemaakte vragenset beschikbaar die aansluit bij de sport specifieke risico's. De WOS/NKBV RI&E is daardoor een combinatie van de algemene WOS (webbased) RI&E tool en een apart deel dat over de risico's van de klimsport gaat. Het algemene deel gaat in op aspecten zoals bijvoorbeeld een veilig gebouw, bedrijfshulpverlening en vluchtroutes. De klimsport specifieke aspecten gaan bijvoorbeeld over een veilige klimwand en opleiding van klimmers.

Digitaal invullen

Hoe gaat het opstellen van de NKBV RIE in z'n werk? Je start met het algemene deel van de Sport RIE. Het sport-specifieke deel (hoofdstuk 6 van de WOS RIE) hebben we losgekoppeld van de RIE tool van de WOS. Wanneer je bij hoofdstuk 6 van de WOS RIE aankomt dan moet je de voor de klimsport specifieke vragen in een aparte tool invullen. Hiervan zijn er om specifieker hulp te kunnen bieden twee; één voor klimsport-evenementen en één voor klimhallen. Zie ook de beide downloads hieronder.

  1. Ga naar de website van de WOS
  2. Meld je aan (of log in)
  3. Start met het algemene deel van de RIE
  4. Als je bij hoofdstuk 6 komt voer je het klimsport-specifieke deel van de RIE uit (zie download).
  5. Voer je checklist/actieplan uit (zie download).
  6. Na het succesvol verlopen evenement doe je een evaluatie.

Download:

Vragen? Mail naar sport@nkbv.nl o.v.v. Sport RIE.