MENU

Gezocht: leden voor de Statutencommissie

Vind jij het leuk om onze Vergadering van Afgevaardigden (VvA) te adviseren in discussies over statutaire veranderingen binnen de vereniging? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Statutencommissie

De Statutencommissie speelt een belangrijke rol binnen de VvA. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd de vergadering bij de vaststelling en wijziging van de statuten of enig reglement dat op grond van de statuten door de VvA wordt vastgesteld.

Binnen de vereniging wordt druk nagedacht over de toekomst. In de Werkgroep Veranderagenda wordt gewerkt aan een voorstel tot modernisering van de organisatie van de NKBV. De huidige structuur stamt uit 1998. Sinds die tijd is er veel veranderd. Denk aan de enorme groei van het, ondertussen Olympische, sportklimmen, de toegenomen regelgeving, professionalisering en de veranderende ‘sport-consument’. Leden van de Statutencommissie schuiven regelmatig aan bij de Werkgroep Veranderagenda.

De commissie komt circa tweemaal per jaar bijeen voor overleg over gedane voorstellen en als een voorstel tot vaststelling en wijziging van een reglement op de agenda van de VvA staat, is er een commissielid tijdens die vergadering aanwezig.

Wie ben jij?

  • Je beschikt over ruime bestuurlijke ervaring bij een (sport)bond en/of vereniging.

  • Je hebt ruime ervaring met bestuurlijke vernieuwing en/of juridische kennis van het verenigingsrecht of corporate governance in een vereniging.

  • Je kent de vereniging en haar brede activiteitenaanbod.

  • Je acteert vanuit de waarden samenwerking en vertrouwen.

Voor deze commissie zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden. De werkzaamheden worden verricht op vrijwillige basis, waarbij de commissie zich eventueel kan laten adviseren door een externe specialist. Eventuele onkosten worden vergoed.

Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan onze vereniging? Stuur ons dan z.s.m. je motivatie en CV naar vrijwilliger@nkbv.nl.

Mocht je nadere informatie willen kun je contact opnemen met Daan Meijer, voorzitter van de Statutencommissie via 06-21408908 of ddrmeijer@gmail.com.