MENU

NKBV ontvangt positieve periodieke audit

De instructeurs-, trainers-, coach-, officials- en opleidersopleidingen van de NKBV hebben een positieve beoordeling ontvangen na de periodieke audit.

Net als andere opleidingscentra wordt de NKBV-Academie eens in de vier jaar geaudit. Vanuit het NOC*NSF ontving de NKBV-Academie over drie dagdelen auditors die onderzochten of onze opleidingen voldoen aan de richtlijnen en minimale kwaliteitseisen. Alle opleidingen die vallen onder de Kwalificatiestructuur Sport zullen dit tenminste voor de aankomende vier jaar blijven. Hiermee worden de opleidingen en bijbehorende diploma's erkend door NOC*NSF.

We willen alle instructeurs, trainers, officials en opleiders bedanken voor hun inzet! Onze speciale dank gaat uit naar Maru Smits en Freek van Capelle voor hun ontvangst van de auditors.