MENU

Evaluatie licentiestelsel 2021

We delen de belangrijkste resultaten uit de evaluatie licentiestelsel 2021 met je.

Begin dit jaar heeft de NKBV een enquête gehouden onder 1260 (oud)licentiehouders. Deze is ingevuld door 237 mensen. Wellicht heb je hieraan bijgedragen, waarvoor dank! Aan de hand van de bevindingen uit dit kwantitatieve onderzoek, heeft het Mulier Instituut ter verdieping een kwalitatief onderzoek uitgevoerd.

De belangrijkste resultaten uit de enquête delen we graag hieronder met je. De volledige onderzoeksrapporten zijn hier te downloaden:

Rapport NKBV enquête

Rapport Mulier instituut

Bevindingen onderzoek

1. Algemeen oordeel huidig licentiestelsel

De respondenten vinden het belangrijk dat de NKBV een actief beleid voert op de kwaliteit van NKBV-kader, waarvan iets meer dan de helft van de respondenten vindt dat het huidige licentiestelsel een goede manier is om de de kwaliteit van kader te waarborgen. Het zelf verklaren dat je voldoet aan het niveau van de kwalificatie wordt door de meesten gedragen. Bijna een kwart vindt jaarlijks verplicht bijscholen niet belangrijk. We signaleren ook dat kader niet altijd weet wat er van ze verwacht wordt. Daar zal de NKBV in de communicatie aan moeten werken.

Een groot deel van het opleidingskader geeft aan anderen niet actief te stimuleren om de licentie te verlengen of bijscholingen te volgen. De reden hierachter is nog niet duidelijk.

Veel kaderleden weten niet dat je zelf bijscholingen kunt organiseren of andere relevante bijscholingen kunt volgen. De vindbaarheid van de bijscholingen op de website is een aandachtspunt. Er is ook een wens dat het bureau een actievere rol pakt om mensen te attenderen op het bijscholingsaanbod en het verlengingsproces.


2. Belangrijkste knelpunten in het huidige licentiestelsel

Het probleem zit hem vooral bij het jaarlijks verplicht bijscholen, waarbij men vooral ervaart dat dit theoretische bijscholingen zijn. Dit geldt zeker voor beroepsmatig sportklimkader. Het gevoel heerst dat het meer een jacht om bijscholingspunten is, dan competentiegericht opleiden/bijscholen.

Het is een wens dat er punten verdiend kunnen worden voor praktijkuren en voor de ontwikkeling en het geven van bijscholingen. Dit laatste is al mogelijk, maar blijkbaar onbekend bij de respondenten.

Daarnaast moet onderzocht worden of de veelheid aan licenties en aantekeningen vereenvoudigd kan worden. En daarmee ook de bijscholingen.


3. Algemene beoordeling bijscholingen

Men ervaart het bijscholingsaanbod als te beperkt, niet altijd relevant en vaak hetzelfde. Er vindt te weinig doorontwikkeling van het assortiment plaats.

De alpiene terreinbijscholingen worden qua frequentie en kwaliteit beter beoordeeld, maar op gebied van kosten en tijdsinvestering valt nog wat te verbeteren.

4. Suggesties voor verbeteringen in bijscholingen

Er is behoefte aan een uitgebreider assortiment aan bijscholingen, ook voor opleiders. Ook bijscholingspunten krijgen voor praktijkuren en het ontwikkelen en geven van (nieuwe) bijscholingen is een wens. We moeten verder onderzoeken of er behoefte is aan centraal georganiseerde bijscholingen, een (inhoudelijke) Kaderdag en of het ook mogelijk is om bijvoorbeeld in één periode al je punten te halen.

Daarnaast moeten we kijken hoe we de gebruikerservaring van de systemen (MijnNKBV, academie.nkbv.nl) kunnen verbeteren en of er op gebied van bijscholing een verschil zou moeten komen tussen vrijwillig- en beroepsmatig kader.


5. Redenen om licenties te laten verlopen

Van de respondenten die nog niet hebben verlengd, heeft tweederde de intentie dit jaar te gaan verlengen. Respondenten met een verlopen licentie vinden het belangrijk dat de NKBV actief beleid voert op kader, vinden jaarlijks bijscholen minder belangrijk en staan achter het beleid dat je zelf moet verklaren het niveau van de kwalificatie te hebben. Ze zijn het er minder mee eens dat het huidige licentiestelsel een goede manier is om de kwaliteit van kader te waarborgen.

Een klein deel van de respondenten die geen geldige licentie heeft, staat niet achter het huidige licentiestelsel en geeft aan weer actief te willen worden als er wijzigingen worden doorgevoerd. Daarnaast is er een groep die niets meer met de functie doet en dus de licentie niet wenst te verlengen.

Denk mee over verbetering

Aan het eind van deze zomer willen we op basis van de uit het onderzoek gekomen aanbevelingen het huidige licentiestelsel verder gaan ontwikkelen. Heb jij hier goede ideeën over? Denk dan met ons mee. Meld je aan via onderstaande button.

Ik denk graag mee