MENU

Vier inzichten voor verenigingsbestuurders

Als bestuurder heb je een sleutelrol binnen de club. Je stuurt de vereniging, samen met alle trainers, coaches, (club)scheidsrechters en andere vrijwilligers. Als bestuurder bepaal je waar de club voor staat en voer je het beleid uit. Ook ben je degene die ingrijpt als sporters, ouders, trainers of coaches over de schreef gaan en wanneer er een incident plaatsvindt.

Vier inzichten

Uit een rondgang onder bestuurders blijkt dat er bij het besturen van een vereniging meer komt kijken dan alleen het beheersen van een kunstje. Bestuurders zijn dienstbaar aan leden en vrijwilligers, dus het betreft vooral mensenwerk. Vanuit de bestuurderspositie kan veel invloed uitgeoefend worden, maar als dit niet met de juiste tone of voice gedaan wordt, dan werkt het mogelijk averechts. Besturen gaat om het verbinden van mensen, het schakelen tussen personen met diverse achtergronden, vaardigheden, opvattingen en eigenschappen.

Voor bestuurders van verenigingen zijn daarom 4 inzichten ontwikkeld als tool voor de bestuurder om te groeien in zijn of haar rol. De inzichten worden toegelicht in onderstaande animatiefilm en zijn gebundeld in een praktisch boekje. Aan de hand van de 4 inzichten worden bestuurders geholpen de juiste focus te houden en inzicht te krijgen in zichzelf en andere bestuurders. Het boekje kun je opvragen bij opleidingen@nkbv.nl.

Als bestuurders zich bewust zijn van de samenhang van de 4 inzichten, hebben ze de mogelijkheid om hun tijd efficiënter in te zetten en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging. De 4 inzichten zijn:

  • Samen doen
  • Meenemen
  • Eigenaarschap
  • Support

Workshop

De kracht van de workshop zit in het feit dat verenigingsbestuurders leren van elkaars ervaringen. Herkenbare en dagelijkse situaties komen aan bod, zoals een medebestuurder die zijn afspraken niet nakomt of de taken niet uit handen dúrft te geven.Door als bestuurders constructief samen te werken met sleutelfiguren op de vereniging, kunnen leden en vrijwilligers voor langere tijd aan de club worden gebonden.

Deskundige trainers van de Academie voor Sportkader verzorgen de workshops. Zij hebben ervaring met de uitdagingen waar bestuurders van jouw vereniging voor staan. Voor deze workshop zijn minimaal 2 bestuurders per vereniging uitgenodigd. Het maximaal aantal verenigingen per workshop is 5 zodat er volop interactie mogelijk is. De workshops hebben een duur van 2,5 uur en vinden plaats door het hele land, meestal in de avond.

Aanbod van deze workshop kun je vinden in de agenda, of je overlegt met de NKBV-Academie via opleidingen@nkbv.nl of je zelf deze workshop in huis kunt halen.