MENU

Verzekering voor ZZP-er in de klimsport

Steeds meer instructeurs en trainers zijn in vol- of deeltijd als ZZP-er actief in de klimsport. Het regelen van een aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering is echter niet eenvoudig...

NL Coach

UPDATE 31-01-2022: NL Coach geeft aan dat 'extreme' sporten niet meer onder de dekking van hun verzekering vallen. We hebben contact opgenomen met NL Coach en om uitleg gevraagd. NL Coach heeft hier helaas geen antwoord op kunnen/willen geven. Naar verluid is het in 2022 mogelijk geweest om voor een extra bijdrage 'extreme' sporten toch bij NL Coach te verzekeren. Per 1 januari 2023 schijnt dit niet meer mogelijk te zijn. Wil je hier meer over weten? Neem dan geen contact met de NKBV op, maar uitsluitend met NL Coach. NKBV heeft namelijk geen belang in NL Coach en enkel doorgeefluik van informatie over hun ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering geweest.

NL Coach is de opleider en belangenbehartiger van trainers, coaches en instructeurs in Nederland. NLcoach is een vereniging met 4.000 leden. Het doel van NLcoach is tweeledig: de deskundigheid van trainer-coaches te verhogen én opkomen voor de belangen van de trainers en coaches. Bij de eerste ligt de nadruk op sporttak-overstijgende thema’s als mentale begeleiding, fysiek/conditioneel, teambuilding, talentontwikkeling en basisprincipes coachen. In de kernactiviteiten – magazine NLCOACH, site www.nlcoach.nl, themabijeenkomsten, congressen en cursussen – staan altijd één of meer van deze thema’s centraal.

Belangenbehartiging is een van de kerntaken van NLcoach. Met de huidige 4.000 leden én de activiteiten die NLcoach ontwikkelt, krijgt NL Coach ook steeds meer een stem bij de (overheid)instanties en organisaties die direct of indirect ook over de trainer-coaches praten en beslissen.

Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

De ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van NLcoach dekt materiële schade of letselschade, geleden door derden en veroorzaakt door een handelen of nalaten van jou als trainer-coach. Je bent verzekerd in de hoedanigheid van trainer-coach van amateursporters en/of professionele sporters (= iemand die een tak van sport als beroep heeft). NLcoach biedt al haar leden ook juridische ondersteuning aan.

De klim- en bergsport is door NL Coach geclassificeerd als een 'gevaarlijke' sport, waardoor een toeslag geldt ten opzichte van de reguliere lidmaatschapstarieven. Ter voorbeeld:

  • Een Basislidmaatschap bij NL Coach voor iemand die recreatief training verzorgt (in de bergen/sportklimmen/etc.) bedraagt €70,- + €25,- toeslag = €95,-/jaar.
  • Een Basislidmaatschap bij NL Coach voor iemand die van zijn vak leeft (bijvoorbeeld een IML-er) in de bergen/sportklimmen/etc. bedraagt €70,- + €60,- toeslag = €130,-/jaar.

Bovenstaande is ons medegedeeld door NL Coach. Neem voor je eigen specifieke situatie altijd contact op met NL Coach via info@nlcoach.nl of 0880997777. Lees meer over de lidmaatschappen en mogelijkheden die NLcoach biedt: nlcoachvereniging.nl/word-lid.