MENU

Informatie voor Outdoor bedrijven

Als outdoorbedrijf dat sportklimactiviteiten organiseert aan een klimwand of een rots, wil je dat je klanten zo veilig en voorbereidmogelijk actief kunnen zijn. Daarom en om de volgende redenen is het verstandig om te werken met NKBV-gediplomeerde instructeurs:

  • De NKBV-diploma's zijn gecertificeerd door NOC*NSF en daarmee door de Nederlandse overheid erkend. De aansprakelijkheidsverzekering vraagt expliciet om erkende diploma's.
  • In België is een koninklijk besluit van kracht dat een bedrijf verplicht stelt om voor risicovolle activiteiten een risico-inventarisatie en evaluatie te maken. Als je activiteiten organiseert op Belgische rotsen die worden beheerd door een van de klimfederaties in België (KBF, CABBAC), moeten je instructeurs (als beheersmaatregel) een erkend diploma hebben. Als Nederlander word je doorverwezen naar de NKBV om dit te realiseren.
  • Op het moment dat er een ongeval op jouw locatie plaatsvindt, is de kans zeer groot dat de NKBV als expert wordt gevraagd bij het onderzoek. Daarbij is het handig als bekend is hoe een betrokken instructeur is opgeleid.
  • Je hebt de kennis in huis om klimcursussen te geven en het klimvaardigheidsbewijs uit te reiken.
  • De opleidingen en diploma's van de NKBV staan op dit moment het beste aangeschreven, voor de uitstraling als outdoorbedrijf is het goed als alle instructeurs aan die norm voldoen.

Welke opleiding voor jouw bedrijf?
De NKBV biedt opleidingen aan met als resultaat begeleiders, of instructeurs met uiteenlopende competenties. Welk kader voor jouw bedrijf van toepassing is hangt af van welke producten je wilt aanbieden. Zie het model hieronder. Voor meer informatie per opleiding, zie de bovenstaande menubalk onder sportklimopleidingen.

Certificaten
Het certificeren van instructeurs is een maatwerktraject. Outdoorinstructeurs hebben in de regel een hele diverse achtergrond. Je hebt instructeurs in dienst die via hobby uit de klimsport komen, instructeurs met een CIOS-, sport en bewegen- of ALO achtergrond of instructeurs die eerder bij een ander outdoorbedrijf hebben gewerkt en daar (interne) diploma's hebben behaald.

Omdat de NKBV samenwerkt met diverse opleidingsinstanties, kijken we als eerste of elders behaalde diploma's van instructeurs door de NKBV worden (h)erkend en wordt vervolgens per instructeur een plan gemaakt. We kennen de volgende opties:

  1. Instructeur heeft een NKBV diploma plus geldige licentie; geen actie benodigd
  2. Instructeur heeft een diploma CIOS / sport en bewegen dat wordt erkend door de NKBV, het diploma is niet langer dan 3 jaar geleden afgegeven; in dit geval scant en mailt de instructeur mailt diploma, cijferlijst met daarop de klimcijfers en NKBV lidnummer, na controle wordt de licentie toegekend
  3. Instructeur heeft een diploma CIOS / sport en bewegen dat wordt erkend door de NKBV, het diploma is langer dan 3 jaar geleden afgegeven; instructeur mailt scan diploma, cijferlijst met daarop de klimcijfers en NKBV-lidnummer, en een kort cv met de klimgerelateerde activiteiten van de afgelopen 3 jaar, na toetsing cv en controle wordt de licentie toegekend
  4. Instructeur heeft een niet-erkend diploma van een opleidingsinstantie; er wordt met behulp van een NKBV-opleider bekeken of de instructeur een vergelijkbaar traject heeft doorlopen en of er hiaten zitten in die opleiding. De hiaten worden bijgeschoold en instructeur mag de proeven van bekwaamheid doen
  5. Instructeur heeft geen klimgerelateerd diploma; instructeur volgt leertraject bij een NKBV erkend opleidingscentrum en doet de proeven van bekwaamheid

Om zo'n maatwerktraject te starten neem je contact op met de NKBV Academie via opleidingen@nkbv.nl of 0348-485098.

Duur en kosten
In principe kan het snel gaan. Zeker als de meeste instructeurs onder optie 1, 2 of 3 vallen, dan is het snel geregeld (als alles in orde is, binnen een maand). Op het moment dat instructeurs toch nog leertraject moeten volgen, kan dit langer gaan duren tot zelfs 1 á 2 jaar voor zo'n instructeur. Dit hangt nauw samen met de inzetmogelijkheden van de instructeur, de ervaring, de stagemogelijkheid, motivatie van de instructeur en het gewenste uitstroom niveau in relatie tot het startniveau.

Voor optie 1 t/m 3 worden geen kosten in rekening gebracht, anders dan de lidmaatschapskosten van de instructeurs die nog geen lid zijn.
Voor optie 4 en 5 wordt door het betrokken opleidingscentrum kosten in rekening gebracht voor de begeleiding en afname van de proeven van bekwaamheid. De hoogte van kosten zijn variabel en verstandig is om een aantal offertes op te vragen.

Voor de begeleiding door de NKBV in het certificeringstraject worden (nog) geen kosten in rekening gebracht.

Jouw bedrijf als opleidingscentrum
Op het moment dat je ook instructeurs wilt opleiden naar een NKBV diploma dan zijn er mogelijkheden om NKBV erkend opleidingscentrum te worden. Je hebt hiervoor in ieder geval een praktijkbegeleider nodig en een leercoach met geldige licentie. De erkenning ontvang je na een positieve audit. Neem voor meer informatie, begeleiding en advies contact op met de NKBV Academie via opleidingen@nkbv.nl of 0348-485098.