MENU

Alle NKBV opleidingen

Hier vind je het overzicht van alle opleidingen van de NKBV.

3 kerndisciplines

De opleidingen van de NKBV zijn onderverdeeld op basis van de drie kerndisciplines; alpinisme, bergwandelen en sportklimmen. Daarnaast zijn er opleidingen tot opleider. De opleidingen zijn competentiegericht. Heb je elders ervaring opgedaan en eerder verworven competenties die die relevant zijn voor jouw opleiding (vrijstellingen), dan kunnen we voor jou een opleiding op maat maken. Bepaalde opleidingen worden aangeboden door de landelijke NKBV, andere opleidingen en bijscholingen kun je volgen in één van de circa 70 opleidingscentra van de NKBV verspreid over het land.

De NKBV opleidingen

Bijscholingen

Sommige opleidingen kennen meerdere uitstroommogelijkheden. De verdiepingsbijscholingen moeten niet verward worden met de bijscholingen voor behoud van licentie. Meer informatie daarover is te vinden bij het licentiestelsel. Lees meer over de aantekening op de pagina van de opleidingen onder het kopje aantekeningen.

NOC*NSF

De opleidingen van de NKBV zijn opgebouwd op basis van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS), de erkende opleidingsstructuur van NOC*NSF. Hiervoor is gekozen omdat een goede opleidingsstructuur op het terrein van sportopleidingen een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van instructeurs, trainers en coaches in Nederland. Kwaliteit die ten goede komt aan de sporters. Het werken volgens deze structuur biedt de mogelijkheid om sportopleidingen op efficiëntere wijze te organiseren en samenwerking tussen opleidingsinstituten van de diverse sportbonden eenvoudiger te maken.

Kwalificatieprofielen

In zogenaamde kwalificatieprofielen (KP) wordt beschreven welke werkzaamheden en competenties minimaal nodig zijn om een bepaalde functie te kunnen vervullen. In een KP staan de kerntaken centraal. De kerntaken worden opgesplitst in een aantal werkprocessen en de competenties die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden. Voor elke functie binnen de NKBV zjin sportspecifieke KP's geschreven.