MENU

Veilig klimmen en bergsporten

Veiligheid is een kerntaak van de NKBV. Risico's beperkt je met voorbereiding en risicomanagement.

De klim- en bergsport is niet vrij van risico's. Dat kunnen, willen en hoeven we niet te ontkennen. De risico's van de sport kunnen met een goede voorbereiding en een goede opleiding tot een aanvaardbaar minimum beperkt worden. 

Voorlichten met behoud van eigen verantwoordelijkheid

Eén van de basisprincipes van de klim- en bergsport is dat er geen examens of diploma's nodig zijn om op pad te gaan. Dit geldt voor veel andere sporten in de natuur ook. In de natuurlijke leefomgeving wordt je geacht om zelf te bepalen hoe ver je kan, wil en kunt gaan. De meeste mensen zijn goed in staat om hun eigen grenzen hierin te bepalen. Dit is een vrijheid die gekoestert moet worden.

De bergen en natuurgebieden zijn echter niet wetteloos - ook hier gelden regels. Landeigenaren of beheerders kunnen toegangsrestricties en regels opleggen. De reguliere wet- en regelgeving en omgangsvormen gelden ook in de meest afgelegen gebieden. Bovendien moet rekening gehouden worden met andere gebruikersgroepen die hele andere belangen kunnen hebben. Dat je in de klimhal, een gecontroleerde omgeving die heel dicht bij ons dagelijkse leven staat, je aan de (huis)regels, normen en waarden moet houden is overduidelijk. 

Het voorlichten over de mores en over het veilig beoefenen van de klim- en bergsport en het verzorgen van opleidingen en cursussen is de kerntaak van de NKBV. De NKBV licht wel voor, maar gaat niet expliciet vertellen wat je wel of niet mag doen. Die verantwoordelijkheid ligt bij het individu zelf. Een klimmer of bergsporter die verantwoort met zijn of haar sport bezig is beschikt over een goede dosis (zelf)kennis, durft om te draaien als iets te gevaarlijk is en staat open voor aanbevelingen om de sport veiliger te maken. 

Veiligheidscampagne NKBV

De NKBV is in 2010 een veiligheidscampagne gestart die zich richtte op alle klim- en bergsporters. Veiligheid is immers één van de drie kerntaken van de NKBV. Hoofddoel van de veiligheidscampagne is het vergroten van het risicobewustzijn bij het uitoefenen van de sport. We hopen daardoor Nederlanders veiliger en bewuster te laten sporten, of het nu in de klimhal of buiten in de natuur en de bergen is.

Veilig op pad gaan of veilig klimmen is iets wat je samen doet door elkaar te controleren of er voldoende kennis, techniek en materiaal is. De naam van de campagne is daarom ook afgeleid van de Partnercheck bij het sportklimmen: ‘Check? Check!’.

De diverse producten van de veiligheidscampagne zijn zichtbaar aan het Check/Check-logo. Sinds de start van de campagne hebben we onder meer de volgende producten opgeleverd:

 • Veiligheidswijzer met noodnummers en weersinfo van de belangrijkste Alpenlanden;
 • Een uitneembaar artikel over standplaatsbouw bij het klimmen;
 • Posters en een veiligheidsbordje voor in klimhallen;
 • De brochure 'Alpiene Basistechnieken';
 • De website klimongevallen.nl;
 • Een brochure over bergwandelen met kinderen;
 • Een brochure over het weer;
 • Een brochure over klettersteigen;
 • Samenwerking met de klimhallen in Nederland in de Werkgroep Veiligheid Klimsport;
 • De 'Aanbeveling veilig zekeren bij sportklimmen'.

Voorlichting en vragen stellen

De NKBV heeft vrijwilligers en medewerkers die waken over de processen binnen de vereniging die van belang zijn voor het veilig beoefenen van de klim- en bergsport. Ze verzorgen samen de technieken, materialen en voorlichting die de NKBV als vereniging aan haar leden en als bond naar de klim- en bergsporters adviseert.  

Veel informatie over de klim- en bergsport vind je terug in de publicaties van de NKBV. In Hoogtelijn, brochures, cursusliteratuur en het Kenniscentrum op de website komen alle reguliere onderwerpen aan de orde. Specifieke vragen over veiligheid, materiaal en techniek kun je stellen aan de medewerkers op het NKBV-bureau, via veiligheid@nkbv.nl

Opleidingen

Voor je zelfstandig een bergsport gaat beoefenen kun je het best onder deskundige leiding een cursus volgen. Daarnaast moet je zorgen dat je in theorie en praktijk up-to-date blijft. De NKBV biedt diverse cursussen en workshop aan voor zowel de beginnende als de ervaren bergsporter. 

 • Bij de tientallen klimhallen in Nederland kun je terecht voor een introductiecursus of een beginnerscursus klimmen. 
 • Het cursusprogramma van de NKBV vind je op NKBV bergsportreizen en op de sites van de NKBV Regio's. 
 • In de NKBV Academie vind je het opleidingsprogramma van de NKBV voor mensen die instructeur willen worden. 

Klimongevallen melden via klimongevallen.nl

Op de site klimongevallen.nl kunnen Nederlandse bergsporters, sportklimmers en bergwandelaars ongevallen of bijna-ongevallen registreren. Met het opzetten van deze site hopen we beter inzicht krijgen in wat er zoal mis gaat bij het beoefenen van de bergsporters door Nederlanders. Maar een nog belangrijker doel van de site is dat iedereen hierdoor kan leren van de fouten of pech van anderen. Dat doen we door de meldingen die binnen zijn gekomen openbaar te maken. Wie dus regelmatig op de site kijkt kan leren van de incidenten die op de site staan. Hopelijk zal hetzelfde jou vervolgens niet overkomen! 

Terugroepacties/recalls

Wanneer bergsportuitrusting niet aan de wettelijke of kwaliteitseisen van de fabrikanten te voldoet volgt een recall. Je vindt de voor de klim- en bergsport relevante recalls in het kenniscentrum van de NKBV.