MENU

Veelgestelde vragen reisverzekering

Alles wat je moet weten over je reisverzekering. 

Wie zijn Hienfeld en Mercer?
Aangezien de NKBV niet bemiddelt in verzekeringen, heeft zij Mercer aangesteld als adviseur op het NKBV reis- en annuleringsverzekeringscontract ten behoeve van de leden van de NKBV. De verzekeringen zijn tot stand gekomen door bemiddeling van Mercer en door hen ondergebracht bij Hienfeld Assuradeuren, die als gevolmachtigd agent namens verzekeraars optreedt.

Hier vind je antwoord op de meest gestelde vragen over de NKBV-reisverzekering. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de NKBV Ledenservice via ledenservice@nkbv.nl of 0348-409521.

1. ALGEMEEN

1.1 Wat wordt verstaan onder een vakantiereis?
Een reis en/of verblijf met als doel ontspanning en/of recreatie met een minimale duur van 24 uur of 1 betaalde overnachting, tot maximaal 46 dagen aaneengesloten.

Let op: er mag geen sprake zijn van:
- reizen met een zakelijk karakter (uit hoofde van beroep, bedrijf, functie, studie of andere werkzaamheden);
- stage uit hoofde van beroep of studie;
- vrijwilligerswerk, tenzij in het kader van vrijwilligerswerkzaamheden ten behoeve van de NKBV.

Echter, wanneer iemand op vakantie gaat tijdens een periode van stage of vrijwilligerswerk, dan is deze vakantie periode gedekt (mits deze periode binnen 46 aaneengesloten dagen valt) vanaf het moment dat hij/zij zijn woon/verblijfadres verlaat tot het moment hij weer terugkomt op het woon/verblijfadres. Dit geldt niet voor zakelijke reizen.

1.2 Hoe sluit ik de reisverzekering af?
Alleen NKBV-leden kunnen de verzekering afsluiten.  Bekijk meer informatie over het afsluiten van de verzekering inclusief het lidmaatschap en informatie over het afsluiten van de verzekering als bestaand NKBV-lid.

1.3 Hoe lang is de reisverzekering geldig?
De NKBV-reisverzekering is een kalenderjaar geldig, ongeacht het moment van afsluiten. Let op: reizen die langer als 46 dagen duren, zie 1.6 hieronder. 

1.4 Wat moet ik doen in geval van ziekte en ongeval?
Bij ernstige gevallen van ziekte en ongeval dient u altijd in eerste instantie contact op te nemen met de alarmcentrale van uw zorgverzekeraar.

1.5 Wat moet ik doen in geval van schade of diefstal?
Schade meldt u door gebruik te maken van het schadeformulier en dit na invulling en voorzien van aankoopnota’s en aangifte op te sturen naar Hienfeld (Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam).
Let op! Bij diefstal neem contact op met de plaatselijke politie en zorg voor een aangifte.

1.6 De verzekering dekt een periode van 46 dagen aaneengesloten; kan ik die periode verlengen?
Ja, dat is mogelijk. Via onze website kan je de verzekering verlengen

1.7 Kan ik de dekking uitbreiden en/of de verzekerde bedragen verhogen?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. Onze reisverzekering is specifiek ontwikkeld voor onze leden en kent een vaste dekking en vaste verzekerde bedragen.

1.8 Wat gebeurt er als ik aan het einde van het jaar op vakantie ga en een deel van de reis in het volgende kalenderjaar valt?
Indien u de verzekering ook in het nieuwe kalenderjaar voortzet loopt de dekking gewoon door tijdens de gehele reisduur tot maximaal 46 dagen. Indien de reisduur in totaal langer is dan 46 dagen, dan dient u  een verlenging van de reisduur aan te vragen. Dit kan op onze website worden geregeld.

1.9 Valt negatief reisadvies onder dekking van de reisverzekering 
Een negatief reisadvies wordt vastgesteld door de Ministerie van Buitenlandse Zaken http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen. Voor de gebieden van de reisbestemming, welke in het rood zijn aangegeven, geldt een negatief reisadvies. Zolang er nog geen "negatief reisadvies" geldt voor een reisbestemming, is de volledige dekking van de NKBV reisverzekering van kracht. Dit veranderd indien u ervoor kiest om af te reizen naar een land waarvoor een "negatief reisadvies” geldt. Er is dan namelijk een aangepaste dekking van de reisverzekering van toepassing. Alleen de schade die een causaal (oorzakelijk) verband houden met de oorzaak van het negatief reisadvies, is dan niet gedekt op de verzekering. Raakt u gewond tijdens een ongeval of wordt u bagage gestolen, dan geldt hier weer wel dekking voor. De schade moet verband houden met de oorzaak van het negatief reisadvies, wil de verzekeraar zich kunnen beroepen op de uitsluiting molest.

2. PREMIE

2.1 Hoeveel is de premie van de NKBV-reisverzekering?
De NKBV-reisverzekering kost in 2018 € 31,90 voor het hele jaar. Vanaf 1 oktober sluit je hem voor het resterende deel van het jaar af voor € 15,-.

2.2 Waarom is de premie voor de reisverzekering niet elk jaar hetzelfde?
Omdat de premie van de NKBV-reisverzekering afhankelijk is van de schadeontwikkeling op ons contract in het jaar ervoor, wijzigt deze jaarlijks.

3. DEKKING

3.1 Wat dekt de reisverzekering precies?
In de polisvoorwaarden kun je terug vinden wat er gedekt wordt door de verzekering. De verzekering dekt het klim- en bergsportrisico, maar is ook een vakantiereisverzekering met werelddekking voor bijvoorbeeld een rondreis of zon/strandvakanties.

3.2 Valt mijn auto/huurauto/camper onder de dekking van de reisverzekering?
Nee, deze vallen niet onder de dekking van de reisverzekering. Bij uitval van het vervoermiddel wordt een enkeltje 2e klas trein van de plaats waar het voertuig is uitgevallen tot de woonplaats vergoed, inclusief eventuele kosten van verblijf.

3.3 Valt mijn fiets/mountainbike onder de dekking van de reisverzekering?
Alleen je eigen fiets/mountainbike of geleende fiets/mountainbike (van vrienden/familie) is verzekerd voor zowel schade aan als diefstal van de fiets/mountainbike tot maximaal € 350,00. Een huurfiets is niet verzekerd. Je bent verzekerd wanneer je op eigen gelegenheid mountainbiket of deelneemt aan één- of meerdaagse toertochten (waaronder uitdrukkelijk niet te verstaan: down hill evenementen), voor zover georganiseerd door de NKBV of zustervereniging dan wel NKBV haar goedkeuring hiervoor heeft gegeven.

3.4 Welke (extreme) sporten vallen onder de dekking?
Sporten die niet onder de uitsluitingen vermeld staan, vallen onder de dekking van de reisverzekering. De uitsluitingen vind je onder Artikel 5.3.8. van de polisvoorwaarden van de NKBV reisverzekering.

3.5 Is trailrunning/skyrunning/mountainrunning verzekerd?
Ja, dit valt onder de dekking van de polis.

3.6 Zijn trailrun/skyrun/mountainrun/mountainbike/toerski wedstrijden verzekerd?
Doe je mee aan trail-/sky-/mountainrunwedstrijden in het buitenland, dan ben je verzekerd onder de NKBV-reisverzekering. Voor toerskiwedstrijden geldt de dekking uitsluitend in dien deze wedstrijden zijn georganiseerd door de NKBV of één van haar zusterorganisaties/verenigingen, dan wel door de NKBV goedgekeurd.
Mountainbike (down-hill) wedstrijden zijn niet verzekerd. Mountainbike tourtochten -uitgezet op een speciaal parcours- en georganiseerd door NKBV of zustervereniging, of waaraan NKBV haar goedkeuring heeft gegeven zijn verzekerd.

3.7 Is kitesurfen / snowkiten verzekerd?
Kite surfen is gedekt op alle open wateren. Snow-kite wordt door ons gelijk gesteld aan kitesurfen en is dus gedekt. Kitesurf/snowkite materiaal is gedekt conform voorwaarden voor een maximum bedrag van €350,00.

3.8 Welke wintersporten vallen onder de dekking van de reisverzekering?
Alle vormen van wintersport (zie artikel 2.7.2.) tenzij in de voorwaarden uitgesloten. Zie artikel 5. lid 5.3.8.

3.9 Hoe zit het met speedriden/flying (skiën met een parapente)?
Speed riding/flying worden primair gezien als luchtsport en niet als sneeuwsport en is dus NIET gedekt.

3.10 Geldt de dekking van de NKBV verzekering als ik off-piste ga?
Off-piste afdalingen en tochten zijn verzekerd. Daarbij maakt het niet uit of je ze zelfstandig onderneemt of onder begeleiding van een professional. Wie zich in een off-piste skigebied wil begeven, dient zich goed te laten informeren over de geldende beperkingen en verboden, alsmede over de specifieke regels van het skigebied en je aan geboden en regels te houden.
Als je tegen beter weten in -bewust of onbewust- het risico neemt waarbij de kans op schade aanmerkelijk is, kan dat van invloed zijn op de verzekeringsdekking. Denk hier vooral aan het risico van lawine gevaar.

3.11 Ik ga deze winter als skileraar werken in het buitenland. Ben ik dan verzekerd via de NKBV?
De verzekering is alleen van toepassing op reizen en verblijven die het karakter van een vakantie hebben. Als je aan het werk bent als bijvoorbeeld skileraar of horeca medewerker ben je niet verzekerd. Ben je zelf privé aan het skiën naast je werk, dan ben je wel verzekerd. Je dient zelf aan te kunnen tonen dat je op dat moment privé aan het skiën was.

3.12 Ik ga deze winter veel skiën in het buitenland en heb om dat te bekostigen ter plaatse een tijdelijke bijbaan in de horeca. Ben ik verzekerd als ik voor/na het werk nog een uurtje een piste mee pak?
De verzekering is alleen van toepassing op reizen en verblijven die het karakter van een vakantie hebben. Als je aan het werk bent als bijvoorbeeld skileraar of horeca medewerker ben je niet verzekerd. Ben je zelf privé aan het skiën naast je werk, dan ben je wel verzekerd. Je dient zelf aan te kunnen tonen dat je op dat moment privé aan het skiën was.

3.13 Ik ga nadat ik deze winter als skileraar in het buitenland heb gewerkt aansluitend op vakantie. Wat betekent dit voor de dekking onder de NKBV reisverzekering?
De dekking onder de NKBV reisverzekering geldt dan vanaf de eerste vakantiedag met een maximaal aanééngesloten duur van 46 dagen.

3.14. Zijn mijn ski’s en andere materialen ook gedekt?
Ja, je reisbagage is verzekerd op de NKBV reisverzekering voor een bedrag van maximaal € 2.500,00.

3.15 Welke specifieke restricties gelden er precies voor skiërs of boarders?
Er gelden geen bijzondere restricties voor beoefenaars van wintersport.
Let op! Als je tegen beter weten in -bewust of onbewust- het risico neemt waarbij de kans op schade aanmerkelijk is, loop je het risico dat de verzekering schade niet zal uitkeren. Denk bijvoorbeeld aan het risico van verhoogd lawine gevaar of negeren van een skiverbod in bepaalde gebieden.

4. MEDISCH

4.1 Vallen medische kosten die gemaakt zijn in het buitenland (inclusief privékliniek) onder de dekking?
Ja, de tijdens de dekkingsperiode gemaakte medisch noodzakelijke kosten in geval van een ongeval of ziekte worden vergoed tot ten hoogste het verzekerde bedrag zoals genoemd in de polisvoorwaarden. Hierbij geldt dat u in het bezit moet zijn van een in Nederland gesloten zorgverzekering en voor zover de medische kosten volgens de condities van uw zorgverzekering niet zijn gedekt, dan wel niet onder de zorgverzekering worden vergoed ten gevolge van een vrijwillig gekozen eigen risico of vergoedingsmaximum.

4.2 Wordt het (verplichte) eigen risico van mijn zorgverzekering ook vergoed? 
Uitsluitend het vrijwillig gekozen eigen risico bedrag komt voor vergoeding in aanmerking. Het door de overheid jaarlijks vast te stellen verplichte eigen risico in de basis zorgverzekering wordt echter niet vergoed.

4.3 Wat moet ik doen in geval van ziekte en ongeval?
Bij ernstige gevallen van ziekte en ongeval dient u altijd in eerste instantie contact op te nemen met de alarmcentrale van uw zorgverzekeraar.

4.4 Ik ben zwanger, ben ik voldoende verzekerd?
Mochten er onverhoopt complicaties optreden tijdens uw zwangerschap dan is hiervoor dekking onder de rubriek medische kosten (als aanvulling op de zorgverzekering).

4.5 Ik heb epilepsie/suikerziekte, kom ik dan in aanmerking voor de volledige verzekering?
Voor ongevallen die worden veroorzaakt door ziekte, kwaal of gebrek is er geen dekking. Ongevallen die niets te maken hebben met ziekte, kwaal of gebrek zijn wel gedekt.