MENU

Sportklimcursussen en klimvaardigheidsbewijs

Wil je op een veilige manier leren klimmen en zekeren? Volg dan een NKBV-erkende cursus!

De NKBV heeft klimcursussen voor het indoor sportklimmen en outdoor rotsklimmen ontwikkeld. Met deze klimcursussen leg je de basis om veilig te klimmen. Na het succesvol afleggen van een klimvaardigheidstoets aan het eind van de cursus krijg je het NKBV klimvaardigheidsbewijs. Met dit klimvaardigheidsbewijs kun je aantonen dat je een kwalitatief goede cursus hebt doorlopen bij een door de NKBV erkende sportkliminstructeur. Dat is handig als je eens in een andere hal in binnen of buitenland gaat klimmen!

In- en outdoor

Er zijn twee NKBV cursussen voor het indoor sportklimmen en drie cursussen voor het outdoor rotsklimmen. De beginnende indoor klimmer start met de indoor toprope cursus. Je leert in deze cursus de basis van het sportklimmen met touwen die al in de routes hangen (toprope). Als je daarna verder wilt gaan, dan kun je de cursus indoor voorklimmen (zelf het touw naar boven brengen) volgen.

Het sportklimmen in de rotsen leer je in de (basis)cursus Outdoor Voorklimmen single pitch. Na het volgen van deze cursus heb je de kennis om veilig in behaakte sportklimgebieden te kunnen klimmen. Als je daarna meer wil leren dan kun je de aanvullende modules multi-pitch en trad volgen. Bij de module multi-pitch leer je sportklimroutes van meerdere lengtes klimmen, en bij de module trad (van 'traditioneel klimmen'), leer je routes klimmen met je eigen (mobiele) zekeringen.

  • Indoor Toprope
  • Indoor Voorklimmen
  • Outdoor Voorklimmen: Single pitch, Multi-pitch sportklimmen, Trad klimmen

Cursusstructuur

De inhoud van de cursussen is zo opgezet dat telkens nieuwe competenties aan bod komen. Competenties die bij een eerdere cursus aan bod zijn geweest worden bij een volgende cursus als bekend verondersteld. Deze modulaire opbouw maakt het mogelijk dat cursussen ook gecombineerd aangeboden kunnen worden. Het is dus mogelijk om een cursus Outdoor Voorklimmen single pitch met multi-pitch te combineren.

Lees meer over de cursussen Waar kan je een cursus volgen

Verplicht of niet?

In alle Nederlandse klimhallen mag je pas zelfstandig klimmen na het volgen van een beginnerscursus, of nadat je hebt aangetoond dat je over de vereiste vaardigheden beschikt. Er is echter geen wettelijke verplichting tot het volgen van een klimcursus en er is ook geen landelijk voorgeschreven uniforme cursusstructuur of -inhoud. Desalniettemin zijn de inhoud, lengte en zwaarte van de beginnerscursussen in vrijwel alle Nederlandse klimhallen identiek. De NKBV heeft hier met vrijwel alle klimhallen afspraken over gemaakt.

In de meeste Nederlandse klimhallen krijg je daarom na het volgen van de beginnerscursus een NKBV klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope. In sommige klimhallen krijg je een ander certificaat dat aantoont dat je in die specifieke hal of keten zelfstandig mag klimmen. Je kan in dat geval bij jouw klimhal vragen om voor jou ook een klimvaardigheidsbewijs uit te geven. Dat maakt het voor jou makkelijker om aan te tonen wat je opleidingsniveau is als je een keer in een andere Nederlandse of Belgische klimhal gaat klimmen. Ervaren zelfstandige klimmers die een voor hen nieuwe hal bezoeken zullen door die klimhal naar hun ervaring worden gevraagd voor ze zelfstandig mogen klimmen. Met het klimvaardigsheidsbewijs van de NKBV kun op eenvoudige wijze aantonen dat je een kwalitatief goede cursus gevolgd hebt.