MENU

Sportklimcursussen en klimvaardigheidsbewijs

Wil je op een veilige manier leren klimmen en zekeren? Volg dan een cursus!

Met de klimcursussen van de NKBV leg je de basis om veilig te klimmen. Na het succesvol afleggen van een klimvaardigheidstoets aan het eind van de cursus krijg je het NKBV klimvaardigheidsbewijs. Met het klimvaardigheidsbewijs kun je aantonen dat je een kwalitatief goede cursus hebt doorlopen bij een door de NKBV erkende sportkliminstructeur.

In- en outdoor

De NKBV heeft een systeem van klimcursussen voor het indoor en outdoor klimmen ontwikkeld met voor elke cursus een klimvaardigheidsbewijs. Er zijn cursussen voor indoor klimmen en voor outdoor rotsklimmen. Het systeem van cursussen is opgezet in samenwerking met de Vlaamse Klim- en Bergsport Federatie (KBF). 

De beginnende klimmer start met de indoor toprope cursus. Dit is de basis-cursus om te leren sportklimmen met touwen die al in de routes hangen (toprope). Wie verder wil gaan met de klimsport kan dat doen door de cursus indoor voorklimmen (zelf touw naar boven brengen) te volgen. 

Het sportklimmen in de echte rots leer je in de basiscursus Outdoor Voorklimmen single pitch. Daarnaast zijn er de aanvullende cursussen multi-pitch, waarbij je sportklimroutes van meerdere lengtes leert klimmen, en trad (traditioneel klimmen), waarbij je routes leert klimmen met je eigen (mobiele) zekeringen. 

  • Indoor Toprope
  • Indoor Voorklimmen
  • Outdoor Voorklimmen: Single pitch, Multi-pitch sportklimmen, Trad klimmen 

Cursusstructuur

De structuur van de cursussen is zo dat in de elkaar opvolgende cursussen telkens nieuwe competenties aan bod komen. Competenties die bij een eerdere cursus aan bod zijn geweest worden bij een volgende cursus als bekend verondersteld. De modulaire opbouw van de outdoor voorklim cursussen maakt het mogelijk dat cursussen ook gecombineerd aangeboden kunnen worden. Zo kan bijvoorbeeld een cursusaanbieder de cursussen single pitch met multi-pitch combineren. 

Lees meer over de cursussen Waar kan je een cursus volgen

Verplicht of niet?

Voordat je in een Nederlandse klimhal zelfstandig kunt gaan klimmen moet je een beginnerscursus volgen. Ervaren zelfstandige klimmers die een voor hen nieuwe hal bezoeken zullen door die klimhal naar hun ervaring worden gevraagd voor ze zelfstandig mogen klimmen. De meeste Nederlandse klimhallen verlangen daarom dat je een bewijs kunt overleggen dat je minimaal een beginnerscursus hebt gevolgd. Met het klimvaardigsheidsbewijs van de NKBV kun op eenvoudige wijze aantonen dat je een kwalitatief goede cursus gevolgd hebt. In België is het zelfs wettelijk verplicht dat klimhallen nieuwe klanten om hun KBF klimvaardigheidsbewijs vragen. 

Je krijgt echter niet in iedere klimhal na het volgen van een cursus het officiële NKBV klimvaardigheidsbewijs. Er zijn ook diverse klimhal-specifieke 'klimvaardigheidsbewijzen' en een door de Branchevereniging Klimsport opgezette cursusstructuur met bijbehorende 'klimvaardigheidsbewijzen'.