MENU

RIE

Wie evenementen organiseert is gebaat bij een zorgvuldige planning en een goede afloop.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Als werkgever is het je (zorg)plicht om het werk voor de werknemer (en klant) zo veilig mogelijk te maken. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht daarom sinds 1 januari 1994 iedere werkgever (uitgezonderd ZZP’ers) tot het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Deze RIE omvat een overzicht van alle (reële) risico's die in een bedrijf of instelling kunnen voorkomen. Met behulp van de RIE kan het bedrijf gestructureerd de grootste risico’s aanpakken om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

Het opstellen van een RI&E is niet alleen voorbehouden aan bedrijven. Omdat een RIE helpt bij het op gestructureerde wijze risico’s beheersen kan de RIE kan je ook als vrijwilliger helpen. Niet alleen door risico's te beperken, maar ook door duidelijk(er) te maken dat er budget of tijd vrij gemaakt moet worden voor veiligheid gerelateerde zaken. Het opstellen van een RIE hoeft ook geen blok aan je been te zijn. Als je het eenmaal een keer gedaan hebt, dan kun je de RIE van een project hergebruiken voor de volgende keer. Ook kan het nalopen van de RI&E een handig hulpmiddel bij de evaluatie van je project zijn. Wel is het voor risicovolle projecten of evenementen aan te raden telkens een aparte RIE op te stellen, omdat de risico's bij ieder project vaak net weer iets anders liggen.

Sport RIE

Het opstellen van een RIE is niet ingewikkeld. Er zijn namelijk tal van algemene tools beschikbaar die je op weg kunnen helpen. Er is er ook één van de NKBV. De NKBV is als sportbond aangesloten bij de werkgeversvereniging 'Werkgevers in de Sport (WOS)'. De WOS heeft een branche RIE opgesteld voor sportbonden en sportverenigingen. Deze Sport RIE is afgestemd op de risico’s bij sportorganisaties en -verenigingen en houdt rekening met de mogelijkheden van grote, middelgrote en kleinere organisaties. Doel van deze Sport RIE is om het actieve sporten veiliger te maken en de inzet van vrijwilligers op een veilige manier te laten plaatsvinden. Door inzet van de Sport RIE is het voor een sportvereniging waar vrijwilligers werken een stuk makkelijker om aan de zorgplicht te voldoen.

NKBV RIE voor de klimsport

Voor een groot aantal sporten, waaronder de klimsport, is er een op maat gemaakte vragenset beschikbaar die aansluit bij de sport specifieke risico's. 

De WOS/NKBV RI&E is een combinatie van de algemene WOS (webbased) RI&E tool en een apart deel dat over de risico's van de klimsport gaat. Het algemene deel gaat in op aspecten zoals bijvoorbeeld een veilig gebouw, bedrijfshulpverlening en vluchtroutes. De klimsport specifieke aspecten gaan bijvoorbeeld over een veilige klimwand en opleiding van klimmers.

Hoe gaat het opstellen van de NKBV RIE in z'n werk? Je start met het algemene deel van de Sport RIE. Het sport-specifieke deel (hoofdstuk 6 van de WOS RIE) hebben we losgekoppeld van de RIE tool van de WOS. Wanneer je bij hoofdstuk 6 van de WOS RIE aankomt dan moet je de voor de klimsport specifieke vragen in een aparte tool invullen. Hiervan zijn er om specifieker hulp te kunnen bieden twee; één voor klimsport-evenementen en één voor klimhallen. Zie de beide downloads hieronder.

  1. Ga naar de website van de WOS 
  2. Meld je aan (of log in)
  3. Start met het algemene deel van de RIE
  4. Als je bij hoofdstuk 6 komt voer je het klimsport-specifieke deel van de RIE uit (zie download).
  5. Voer je checklist/actieplan uit (zie download).
  6. Na het succesvol verlopen evenement doe je een evaluatie. 

Download:

Vragen? Mail naar sport@nkbv.nl o.v.v. Sport RIE.