MENU

Partnercheck 2.0

Doe een partnercheck voor iedere route die je klimt. 

Indoor sportklimmen is een veilige sport, maar wel één waarbij er altijd risico bestaat op een zwaar ongeval. Er zijn er in ruim 25 jaar indoor sportklimmen in Nederland drie dodelijke ongevallen en meerdere met zwaar lichamelijk letsel te betreuren geweest. Deze ongevallen waren vrijwel zonder uitzondering te verhelpen geweest door een goede onderlinge controle door klimmer en zekeraar.

Cursus

In Nederlandse klimhallen mag je pas zelfstandig klimmen nadat je een klimcursus hebt gevolgd. Hoe een dergelijke cursus wordt genoemd verschilt per hal (beginnerscursus, basiscursus, K2, ITC, en bij de NKBV Indoor Toprope). Wel wordt in vrijwel iedere cursus dezelfde stof behandeld en de cursus wordt afgesloten met een klimvaardigheidstoets. Wanneer je cursus gegeven wordt door een NKBV erkend instructeur, dan krijg je na je cursus een NKBV Klimvaardigheidsbewijs. Daarna kun je als zelfstandig klimmer in de hal gaan klimmen. Vanaf dat moment ben jij verantwoordelijk voor je eigen handelen en datzelfde geldt voor je klimmaatje, die immers ook zelfstandig klimmer is. En omdat twee meer zien dan één, doe je voor het klimmen altijd samen de Partnercheck.

Partnercheck

De Partnercheck is bewezen het beste middel om fouten die bij het inbinden aan het touw of inhangen van het zekeringsapparaat op te merken. Zulke fouten worden gemaakt door afleiding tijdens inbinden of het vastmaken van het zekeringsapparaat.

Na de partnercheck moet de klimmer volledig op zijn zekeraar kunnen vertrouwen. Dit vraagt om continue oplettendheid, een goede beheersing van het zekeringsapparaat en kennis over (het voorkomen van) veelgemaakte fouten.

Afbeelding: Bergundsteigen.at #100.

 • LAAT JE NIET AFLEIDEN bij het inbinden of bij het vastmaken van je zekeringsapparaat.
 • DOE SAMEN MET JE KLIMPARTNER EEN ZORGVULDIGE PARTNERCHECK voorafgaand aan iedere klim.

Partnercheck 2.0

Bijna alle klimmers doen tegenwoordig voor elke route een partnercheck. Dat is heel verstandig. Een partnercheck die er op neer komt dat er slechts vluchtig gekeken wordt naar de knoop en het zekeringsapparaat is echter onvoldoende. Beter is het om de partnercheck zorgvuldig en volgens een vast stappenplan uit te voeren. Alleen dan voorkom je dat je geniepige fouten over het hoofd ziet. Hoe gaat de Partnercheck 2.0 in z'n werk?

 • Pak als zekeraar het touw en de knoop vast die de klimmer heeft gemaakt en controleer deze met handen en ogen;

 • Controleer of op de juiste plek aan de gordel is ingebonden en of de gordel dicht zit;
 • Pak als klimmer het zekeringsapparaat en de karabiner van je zekeraar en controleer deze met handen en ogen;
 • Controleer of het zekeringsapparaat op de juiste plek aan de gordel is vastgemaakt en of de gordel dicht zit;
 • Check bij het voorklimmen ook of het touw lang genoeg is en er een knoop in het uiteinde van het touw zit.

Controleer daarnaast of je als klimmer en zekeraar aan hetzelfde touw zit en of het touwverloop netjes is (niet gedraaid, niet achter grepen langs). Hinder ook geen andere klimmers. Iemand die al in de wand zit heeft voorrang op iemand die nog niet begonnen is.


Partnercheck 2.0. Pak het touw en het zekeringsapparaat vast en controleer actief bewust. Bron Bergundsteigen #100.


Een bewust uitgevoerde partnercheck in de praktijk. Bron: De Klimmuur.

Ken je elkaar nog niet zo goed? Spreek in dat geval ook door wat je van elkaar verwacht en hoeveel ervaring je hebt; wil je strak of juist losjes gezekerd worden, welke touwcommando's gebruik je, hoe snel laat je elkaar zakken, etc. Tijdens de klim hou je als zekeraar de klimmer continu in de gaten. Je rol als zekeraar is pas afgelopen als de klimmer veilig op de grond staat en je een seintje geeft dat je hem mag losmaken.

De Teamcheck voorafgaand aan een klimsessie bij toprope klimmen en voorklimmen

 • Is het onderlinge gewichtsverschil niet te groot? Zo ja, tref maatregelen;
 • Zijn jullie beide in staat met het voorhanden zekeringsapparaat te zekeren?;
 • Maak afspraken over de communicatie;
 • Is de klimuitrusting nog in orde?
 • Zijn beide gordels dicht (vooral bij eerste route/na WC-bezoek);
 • Bespreek eventuele bijzonderheden van de route;
 • Op buitenwanden: voldoende setjes mee/eventueel materiaal voor ombouwen.

Auto-Belay systemen

Bij sommige klimhallen kun je zelfstandig klimmen met behulp van een automatisch zekerings-systeem, ook wel “auto-belay” systemen genoemd. Bij zulke systemen is een partnercheck niet mogelijk. Strikt genomen is dat ook niet noodzakelijk. Je hoeft immers niet af te stemmen met een tweede persoon, maar alleen met jezelf. Wees je er wel van bewust dat niemand een door jou gemaakte fout kan opmerken. Volg de inbindprocedure daarom zorgvuldig op! De inbindkarabiner is bij dergelijke systemen vaak aan een driehoek van stof of zeildoek bevestigd. Doordat het zeil de onderste grepen/treden bedekt is het onwaarschijnlijk dat je met klimmen zult starten zonder je goed vastgemaakt te hebben aan de inbindkarabiner.

Afbeelding rechts: de driehoek van zeildoek waaraan de inbindkarabiner vast zit bij Auto-Belay systemen neemt de rol van 'partner'check deels over.


Procedure bij toprope klimmen met Auto-Belay systemen

 • Maak de door de klimhal beschikbaar triple-lock karabiner van de haak/of de driehoekige beveiliging. Zorg dat je de triple-lock karabiner goed vasthoud want anders wordt deze al naar boven getrokken door de auto-belay;
 • Bevestig de triple-lock karabiner aan de zekerlus van je klimgordel;
 • Controleer of de auto-belay automatisch band (het 'touw') inneemt door er een keer aan te trekken en hem los te laten. Het huis van de auto-belay moet nu band innemen.
 • Controleer met handen en ogen je klimgordel. Alle sluitingen moeten op de juiste manier gesloten zijn;
 • Controleer de verbinding tussen de auto-belay en je klimgordel. De triple-lock karabiner moet volledig gesloten zijn en aan de zekerlus vastzitten. Er mag geen kleding of haar in het sluitmechanisme van de triple-lock karabiner zitten.
 • Start met klimmen. Zorg dat je onder je kijkt bij het naar beneden gaan en daal beheerst af met je voeten naar beneden.


Veilig zekeren

Met het goed naleven van bovengenoemde veiligheidsregels en de partnercheck kunnen vrijwel alle fouten bij het inbinden voorkomen worden. Daarna is het de zekeraar die voor de veiligheid van de klimmer moet zorgen. Soms gaat het daarbij echter mis en worden bedieningsfouten gemaakt, zoals het loslaten van het zekertouw met de remhand, het opentrekken van de hendel van de Grigri, het onvoldoende oefening hebben in het houden van vallen of het losmaken van de klimmer voordat deze weer veilig op de grond staat. Met name dit laatste klinkt onwaarschijnlijk, maar heeft tot twee dodelijke ongevallen in Nederlandse klimhallen geleid. Hoe ja als zekeraar te werk? Je leest het hier:

> Lees meer over veilig zekeren bij het sportklimmen

Tot slot

Je kan veilig en verantwoord zelfstandig klimmen als je:

 • een klimcursus hebt gevolgd;

 • beschikt over up-to-date kennis over zekeren, zekeringsapparaten en veelgemaakte fouten;

 • je niet laat afleiden tijdens het inbinden en zekeren en je klimpartner in de gaten houdt tot deze weer op de grond staat;

 • je samen met je klimpartner een zorgvuldige partnercheck doet;
 • geen verouderd of versleten klimmateriaal gebruikt;

 • je op de hoogte bent van de huisregels van de klimhal;
 • je rekening houdt met de overige klimmers en zekeraars in de klimhal.

Kom je een onveilige situatie tegen bij het klimmen, meld dat dan altijd bij de verantwoordelijke persoon in de klimhal. Bij acuut onveilige situaties (zoals ongezekerd klimmen) spreek je de betreffende persoon direct aan. Snelle actie is dan vereist!