MENU

Veilig klimmen met de Partnercheck

Veilig klimmen? Doe voor iedere route die je klimt de Partnercheck!

Indoor sportklimmen is een veilige sport, waarbij relatief weinig ongevallen gebeuren. Een voorwaarde voor veilig klimmen is dat zowel de klimmer als de zekeraar goed vast zitten aan het touw. Voor elke klim voer je daarom samen met je klimmaatje de Partnercheck uit.

Vrijwel alle klimmers en zekeraars doen onderling al een Partnercheck voor het klimmen. Deze check kan echter vaak zorgvuldiger uitgevoerd worden door niet alleen visueel maar ook met de handen te controleren of de gordel goed zit, je goed aan het touw vast zit, het zekeringsapparaat op de juiste plek zit en de karabiners gesloten zijn. Voer de Partnercheck altijd uit volgens een vast stappenplan, zodat je zeker weet dat alle schakels van de touwketen gecontroleerd zijn.

Waarom de Partnercheck?

Fouten bij het inbinden zijn vaak het gevolg van afleiding tijdens het vastmaken aan het touw of het vastmaken van het zekeringsapparaat. In de ruim 25 jaar dat het indoor sportklimmen in Nederland bestaat, zijn enkele zware ongevallen te betreuren geweest met lichamelijk letsel en zelfs overlijden tot gevolg. Vaak was de klimmer niet goed ingebonden of vastgemaakt aan het touw.

Onderlinge controle door klimmer en zekeraar kan dergelijke fouten opsporen voordat het te laat is. Omdat twee meer zien dan één, doe je voor het klimmen van iedere route samen de Partnercheck volgens een vast stappenplan. Pak daarbij de knoop, karabiner en het zekeringsapparaat ook daadwerkelijk vast. Alleen dan voorkom je dat je de geniepige fouten over het hoofd ziet:

 • De zekeraar checkt of de gordel van de klimmer goed zit en de sluiting dicht is;
 • De zekeraar pakt het touw en de knoop (of de inbindkarabiner) vast controleert met handen en ogen of de klimmer op de juiste plek aan de gordel is ingebonden/vastgemaakt;
 • De klimmer pakt het zekeringsapparaat en de karabiner van de zekeraar vast en controleert met handen en ogen of het zekeringsapparaat op de juiste plek aan de gordel is vastgemaakt;
 • De klimmer controleert of de gordel van de zekeraar goed zit en is de sluiting dicht is;
 • Controleer tot slot of jullie beide aan hetzelfde touw vast zitten en of het touwverloop netjes is (niet gedraaid, niet achter grepen langs);
 • Check bij het voorklimmen ook of het touw lang genoeg is en of er een knoop in het uiteinde van het touw zit.

Klim je met een beginner of kind? Dan kan je onderling geen volwaardige Partnercheck doen. Vraag in dat geval een derde persoon om met jullie mee te kijken.

Video's

1. Checken 2. Klimmen

Na de Partnercheck moet de klimmer volledig op de zekeraar kunnen vertrouwen. Dit vraagt om continue oplettendheid door de zekeraar, een goede beheersing van het zekeringsapparaat en kennis over (het voorkomen van) veelgemaakte fouten bij het zekeren. Maak de klimmer pas los nadat deze veilig op de grond staat en je heeft laten weten dat je kunt stoppen met zekeren.

Automatisch gezekerd

Bij sommige klimhallen kun je zelfstandig klimmen met behulp van een automatisch zekerings-systeem, “auto-belay” systeem genoemd. Bij zulke systemen is er niemand die een door jou gemaakte fout kan opmerken. Volg de inbindprocedure daarom zorgvuldig op! De inbindkarabiner is bij zulke systemen vaak aan een driehoek van stof of zeildoek bevestigd. Doordat het zeil de onderste grepen/treden bedekt wordt het lastiger met klimmen te starten zonder je goed vastgemaakt te hebben aan de inbindkarabiner. Onwaarschijnlijk scenario? Nee, het is een veelgemaakte fout.

Afbeelding rechts: de driehoek van zeildoek waaraan de inbindkarabiner vast zit bij Auto-Belay systemen maakt de kans op per ongeluk klimmen zonder vastgemaakt te zijn een stuk kleiner.

Inbinden bij een Auto-Belay

 • Haal de triple-lock karabiner van haak/zeil los. Zorg dat je de triple-lock karabiner goed vasthoud want anders wordt deze al naar boven getrokken door de auto-belay;
 • Bevestig de triple-lock karabiner aan de zekerlus van je klimgordel;
 • Controleer of de auto-belay automatisch band (het 'touw') inneemt door er een keer aan te trekken en los te laten. De auto-belay moet nu band innemen;
 • Controleer met handen en ogen je klimgordel. Alle sluitingen moeten op de juiste manier gesloten zijn;
 • Controleer de verbinding tussen de auto-belay en je klimgordel. De triple-lock karabiner moet volledig gesloten zijn en aan de zekerlus vastzitten. Er mag geen kleding of haar in het sluitmechanisme van de triple-lock karabiner zitten;
 • Start met klimmen. Daal beheerst af en kijk onder je bij het naar beneden gaan.

Veilig zekeren

Een zorgvuldige Partnercheck kan vrijwel alle fouten bij het inbinden voorkomen. Daarna is het de zekeraar die voor de veiligheid van de klimmer moet zorgen. Soms gaat het bij het zekeren mis. Bekende fouten zijn het loslaten van het zekertouw met de remhand, het schrikken door een onverwachte val of het losmaken van de klimmer voordat deze weer veilig op de grond staat. Dat laatste klinkt onwaarschijnlijk, maar heeft tot twee dodelijke ongevallen in Nederlandse klimhallen geleid.

De NKBV 'Aanbeveling voor veilig zekeren bij het sportklimmen' geeft inzicht in wat er mis kan gaan en welke maatregelen je als zekeraar kan treffen. Voorklimmen vraagt om extra aandacht en kennis bij het zekeren. Het opvangen van een voorklimval is soms een flinke klus. Hoe goed kan jij zekeren?

veilig zekeren

ZEKEREN VOORKLIMMEN

Je kunt veilig en verantwoord zelfstandig klimmen als je:

 • een klimcursus hebt gevolgd;
 • beschikt over up-to-date kennis over zekeren, zekeringsapparaten en veelgemaakte fouten;
 • je niet laat afleiden tijdens het inbinden en zekeren;
 • samen met je klimpartner een zorgvuldige Partnercheck doet;
 • je klimpartner in de gaten houdt tot deze weer op de grond staat;
 • geen verouderd of versleten klimmateriaal gebruikt;
 • op de hoogte bent van de huisregels van de klimhal;
 • rekening houdt met de andere klimmers en zekeraars in de klimhal.

Bestellen / info downloaden

Heb je zelf een klimwand of beheer je een klimwand? De posters en wandbordjes die ontwikkeld zijn om in de hal op te hangen kunnen in de webshop van de NKBV besteld worden. De posters zijn op A1 formaat. Er zijn vier verschillende posters (M/V en met/zonder uitleg over de handelingen van de Partnercheck). De wandbordjes hebben een gat voor een bout en zijn bedoeld om onder de wand op te hangen.

Bestel de posters en wandbordjes in de webshop van de NKBV:

Webshop NKBV

Download de posters:

DOWNLOAD POSTERS

De foto's op de poster die de handelingen van de Partnercheck laten zien kun je hier uitvergroot downloaden:

FOTO's PARTNERCHECK