MENU

Klimmen in België zonder klimjaarkaart

Klimmen in België kan alleen zonder klimjaarkaart als je mee gaat als introducé bij een verenigingsactiviteit. Medio 2020 wordt het ook voor leden mogelijk introducees mee te nemen.

Als je gaat klimmen in België, heb je als Nederlander bijna altijd een klimjaarkaart nodig. Er zijn weliswaar diverse klimgebieden vrij toegankelijk, maar deze zijn meestal fors kleiner dan de door KBF en CAB beheerde gebieden. Vaak is de toegang ook niet formeel geregeld. Informatie over de gebieden waarvan de toegang wel goed geregeld is én die voor Nederlanders vrij toegankelijk zijn vind je, net als voor de 23 klimjaarkaartgebieden, in de NKBV tochtenwiki.

Introducees

Voor een klimjaarkaart moet je NKBV-lid zijn. Maar er is een uitzondering. NKBV-regio’s en bij de NKBV aangesloten klimclubs hebben de mogelijkheid introducés in de Belgische rotsen te laten klimmen. Zij hoeven dan geen lid te zijn van de NKBV, maar moeten wel een weekend-klimkaart aanschaffen. Individuele klimmers kunnen geen eenmalige klimkaart aanvragen. Introducés kunnen slechts tweemaal gebruik maken van deze mogelijkheid. De kosten per persoon zijn:

  • een eenmalige klimkaart van € 6 voor een weekend klimmen in België;
  • € 7,50 reis- en ongevallenverzekering. (niet verplicht, maar iemand moet wel verzekerd zijn)

De kosten worden per kwartaal in rekening gebracht bij de penningmeester van de regio/SAC. Download het formulier dat je als organisator, dus niet als individueel lid, ingevuld kunt terugsturen aan ledenservice@nkbv.nl

Groepen

Om de druk op klimgebieden binnen de perken te houden reguleren NKBV, KBF en CAB het aantal groepen dat gelijktijdig in een gebied actief is. Het maximaal aantal mensen dat in een gebied mag klimmen is vastgelegd in de milieuvergunning van elk gebied. Onder een groep wordt verstaan "mensen die deelnemen aan een activiteit die op het programma van een NKBV-organisatie (regio, SAC, sectie) staat". Zodra je als NKBV-organisatie (regio, SAC, sectie) een activiteit plant in een klimjaarkaart-gebied dan moet je je aanmelden bij de klimplanning van de NKBV (via info@nkbv.nl). Is er plek, dan krijg je plaatsen voor je voorkeursgebied toegewezen. Is er geen plek in je voorkeursgebied beschikbaar, dan kun je in overleg met de medewerker van de NKBV kijken wat wel mogelijk is.

Meer dan 10 NKBV-klimmers die buiten een NKBV-organisatie (regio, SAC, sectie) om samen komen klimmen en zich als een groep gedragen, vormen ook een groep. Met je in dat geval ook aan bij de klimplanning van de NKBV.

Klimgebied afhuren

Groepen die niet verbonden zijn met de NKBV (scholen en bedrijven) kunnen tegen betaling in een door KBF en CAB beheerd klimgebied klimmen. Voor de gebieden die door de KBF worden beheerd kun je contact opnemen met het secretariaat met via info@kbfvzw.be. Voor de gebieden die door de CAB worden beheerd kun je contact opnemen met het secretariaat via secretariat@clubalpin.be.