MENU

Klimgebieden

In België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk vind je tientallen klimgebieden die voor een dag of een weekend bereikbaar zijn.

Zodra je de Nederlandse grens bij Oldenzaal of Maastricht over gaat vind je de eerste rotsen. Om te klimmen moet je iets verder doorrijden. Afhankelijk van waar je in Nederland woont zijn de klimgebieden in België, Luxemburg, noordwest Duitsland en het bouldergebied van Fontainebleau in een dag of een weekend bereikbaar. 

België

In Belgie liggen enkele tientallen klimgebieden, varierend in grootte van een handvol routes tot maar liefst 500 routes. De meeste rotsen in België bereiken hoogtes tot maar liefst 100 meter. De variatie aan routes is groot, zo zijn binnen het klimgebied Freyr 2e graads plaatroutes te vinden, maar zijn er ook flink wat achtstegraads routes en zelfs een 8c+. Vrijwel alle routes in Belgie zijn goed behaakt met moderne haken. De NKBV draagt aan de behaking bij! 

In België geldt voor Nederlanders een specifieke klimregeling. De grootste Belgische klimgebieden liggen op prive-terrein en er moet huur/pacht betaald worden door de Belgische klimverenigingen om ze toegankelijk te maken. De NKBV heeft voor Nederlanders met de beide Belgische verenigingen/bonden een overeenkomst afgesloten waardoor 22 klimgebieden met de klimjaarkaart toegankelijk zijn. De klimjaarkaart is alleen verkrijgbnaar voor Nederlanders die NKBV lid zijn. In een notendop: wil je klimmen in België? Wordt NKBV-lid, koop een klimjaarkaart en je draagt bij aan pacht en onderhoud van de klimgebieden.

Klimjaarkaart bestellen klimmen in België 

Tijdelijke sluitingen
De situatie rondom de toegankelijkheid van klimmassieven wisselt regelmatig. Met name in het voorjaar worden in verband met de broed van roofvogels, massieven tijdelijk gesloten. Actuele informatie over sluitingen kun je vinden op de websites van KBF, CAB, UBS. 


Overige klimgebieden
Behalve de 22 gebieden die toegankelijk zijn met de klimjaarkaart zijn er in België nog tientallen andere klimgebieden. De toegang tot deze gebieden is vaak niet officieel geregeld, of slechts mogelijk wanneer je lid bent van een bepaalde club (UBS/lokale club). Vrijwel alle rotsen in België zijn opgenomen in de database van de Belgische website belclimb.be. Je kan daar lezen hoe het staat met de toegang tot deze rotsen. We benoemen hier alleen specifiek de rotsen waarvan de toegangssituatie duidelijk is:

  • Goyet. De rotsen van Goyet zijn toegankelijk met toestemming van de 'Natuurvrienden'; +32 50 38 35 15.
  • Rocher de la Maisselle, Viroinval/Dourbes. Deze natuurlijke rots kent 41 routes van 3 t/m 6c. Het in 2015 herbehaakte gebied is vrij toegankelijk en kan erg druk in juli/aug i.v.m. jeugdgroepen. Niet toegankelijk voor groepen (4 personen max.). Download hier de topo
  • Visé. Een steengroeve die door de Club Visétois beheerd wordt. Alleen toegankelijk voor leden. Neem contact op met M. Hanozin +32 43 79 22 91.
  • La Rochette (Villers-le-Temple) is een zandsteen-massief met een 12-tal goed behaakte routes in de 3e en 4e moeilijkheidsgraad. Coördinaten: 50.5142, 5.3482. 
  • La Gréssièrre is een zandsteen-massief met een tiental matig behaakte routes in de 4e en 5e moeilijkheidsgraad. Coördinaten: 50.67975, 5.66985. 
  • Dalle d'Engis. In afwachting van verdere inrichting en het opstellen van een topo kunnen NKBV-leden alvast op individuele basis klimmen op de Dalle d'Engis (Tour en Bêche). De 20 meter hoge kalkplaat heeft een tiental goed ingerichte routes in de 4e en 5e moeilijkheidsgraad. Coördinaten: 50.586888, 5.396585.
  • De rotsen van Bouffioulx, Dalle Four à Chaux (Esneux), Porche de Roiseux (Modave), Rocher Ste Anne (Tilff), Roc à l'Aisne, Juzaine, Calvaire en Coléoptère (Bomal), Rocher de Bretaye, Roche à Frêne worden beheerd door de Union Belge de Spéléologie. Wil je hier klimmen vraag dan toestemming bij de UBS: +32 81 23 00 09.
  • Kelmis (Rocher du Casino). Vrij toegankelijk. De topo is opgenomen in ‘Die Besten im Westen’ (2016), verkrijgbaar in de NKBV-webwinkel. 

Overnachten
Naast de diverse reguliere overnachtingsmogelijkheden (camping, hotels) zijn er voor klimmers een viertal specifieke uitvalsbases. Zowel de NKBV (met de Tukhut) als de KBF (Vlaamse klim- en bergsportfederatie) en de CAB (Club Alpin Belge) hebben een hut in beheer. Daarnaast is er in Freyr een bivakveld waar je met de tent kunt overnachten. 

Duitsland

In Noordwest-Duitsland zijn helaas niet veel klimgebieden toegankelijk. De info over de rotsen die wel toegankelijk zijn vind je op de website Felsinfo.de, een officiële site van de DAV. Je vindt hier gedetailleerde informatie over de toegang, reismogelijkheden met het OV, de hoogte en soort gesteente, aantallen routes en toegankelijkheid van nagenoeg alle (3000!) Duitse klimgebieden. In de NKBV tochtenwiki vind je info over de dicht bij Nederland in de buurt gelegen klimgebieden: 

klimmen in Duitsland

Luxemburg

Luxemburg kent slechts één klimgebied, het prachtige in de Luxemburgse 'Schweiz' gelegen Berdorf. Als je in Berdorf wilt klimmen dan geldt sinds 2016 dat je lid moet zijn van een bij UIAA of IFSC aangesloten klim- of bergsportbond/vereniging. In Nederland is dit de NKBV. Het aanvragen van een jaar- of weekendpermit is komen te vervallen.

Frankrijk

 

Toegang en gedrag

Klimgebieden liggen vrijwel altijd in kwestbare natuur, waar we voorzichtig mee om moeten gaan. Daarnaast zijn in bijna alle klimgebieden conflicten met andere gebruikersgroepen, zoals aanwonenden, wandelaars of natuurbeschermers. De klimsport trekt hierbij vaak aan het kortste eind. Om de toegang tot de rotsen niet in gevaar te brengen is het belangrijk dat de klimmers zich voorbeeldig gedragen. Doe niets wat je thuis ook niet zou doen, parkeer netjes, ga alleen over de aangegeven toegangspaden en neem maatregelen voor natuurbescherming en sluitingen voor vogelbroed in acht.

Natuur
In het volle (noordwest)Europa is ruimte een schaars goed. Op rotsen groeit ook vaak beschermde vegetatie en er broeden (beschermde!) roofvogels. Het zorgt er allemaal voor dat heel veel klimgebieden specifieke regels kennen. Sommige klimassieven zijn bijvoorbeeld het voorjaar gesloten i.v.m. (mogelijke) vogelbroed, andere kennen juist specifieke toegangsregels in het jachtseizoen. De eigendomsverhouding speelt ook een rol - sommige gebieden zijn publiek eigendom en vrij toegankelijk, en andere liggen op priveterrein en klimmen wordt oogluikend toegestaan, of is juist verboden. In de folder 'Klettern und Naturschutz - Leitbild zum naturverträglichen Klettern in Deutschland' wordt uitgelegd waarom klimmen en natuurbescherming in Duitsland vaak op gespannen voet staat. 

> Download de folder Klettern und Naturschutz (pdf, 4 Mb).

Overlast
Fout parkerende, afval achterlatende en schreeuwende klimmers kunnen er voor zorgen dat eigenaren of locale overheden een klimgebied sluiten. Het is daarom altijd aan te raden om op het klimgidsje van het gebied te kopen. Je vindt er de toegangssituatie van het klimgebied en hoe je je er behoort te gedragen. Check ook altijd op internet voor actuele info.