MENU

Klachtenregeling

Helaas komt het af en toe voor dat iemand ontevreden is over onze dienstverlening en een klacht heeft.

Een klacht kan worden ingediend bij:

  • a. De directeur van de NKBV, voor zover het gaat om een klacht ten aanzien van medewerkers en vrijwilligers werkzaam binnen de organisatie van de NKBV;
  • b. Het bestuur van de NKBV, voor zover het gaat om klachten die betrekking hebben op het handelen van of nalaten door of namens de directeur van de NKBV
  • c. De Tuchtcommissie, voor zover het gaat om klachten die betrekking hebben op het handelen van of nalaten door (een lid van) het bestuur van de NKBV.

Lees hier meer over onze klachtenregeling.