MENU

Versterk onze tuchtcommissie

De NKBV is op zoek naar twee nieuwe leden voor de Tuchtcommissie: een voorzitter en een algemeen lid.

De Tuchtcommissie oordeelt over het handelen of nalaten van leden die in strijd zijn met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging en klachten die betrekking hebben op het handelen van of nalaten door (een lid van) het bestuur van de NKBV.

Een geschikte kandidaat

  • Beschikt over ruime juridische kennis van het verenigingsrecht;
  • Heeft kennis van de klim- en bergsport;
  • Is lid van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging;
  • Heeft kennis van de NKBV en haar brede activiteitenaanbod;
  • Heeft geen zitting hebbende in organen van de NKBV waarvan het lidmaatschap onverenigbaar is met het lidmaatschap van de tuchtcommissie;
  • Acteert vanuit de waarden samenwerking en vertrouwen.

De werkzaamheden worden verricht op vrijwillige basis. Eventuele onkosten worden vergoed conform de declaratieregeling van de NKBV.

Vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de vereniging en heb je interesse in een vrijwilligersfunctie bij de tuchtcommissie? Stuur dan je motivatie en CV naar secretaris@nkbv.nl.