MENU

Vacature NKBV-voorzitter

De Nederlandse Klim- en Bergsport Verenging (NKBV) zoekt een verbindend leider aan het hoofd van haar bestuur met de ambitie de klim- en bergsport naar een nog hoger niveau te brengen. Gids jij onze vereniging naar een verder groeiende en bloeiende verenigingscultuur, aansprekende expedities en deelname aan de Olympische Spelen?

De maximale bestuurstermijn van onze huidige voorzitter is bereikt, daarom zijn wij op zoek naar een opvolger.

NKBV-voorzitter

vrijwillig, 3 á 4 uur p/w

Dit zijn wij

De NKBV is een vereniging en sportbond die mensen met een passie voor bergwandelen, alpinisme en sportklimmen verbindt. Het hele jaar door, een leven lang. Samen, op alle niveaus, gedreven en met respect. Bereikbaarheid, onderhoud en ontwikkeling van de klim- en bergsport voor iedereen is waar de NKBV zich voor inzet. Dat doen we met vele vrijwilligers en professionals, verenigingen en clubs, leden, partners en sponsors en gestoeld op de waarden betrokkenheid, duurzaamheid en veiligheid.

Besturen op hoofdlijnen

De NKBV is ingericht volgens het model ‘besturen op hoofdlijnen’. Het bestuur van de NKBV is eindverantwoordelijk, maar heeft een verregaand mandaat gedelegeerd aan de directeur.
De directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie binnen het door het bestuur vastgestelde kaders. De directeur rapporteert hierover periodiek aan het bestuur. Het bestuur is en blijft eindverantwoordelijk voor alle aspecten van inhoudelijk beleid en bedrijfsvoering.

Dit ga je doen

Als voorzitter van het NKBV bestuur heb je een prominente rol binnen de sportwereld die je inzet om de klim- en bergsport op een hoger niveau te brengen door te verbinden. Je bent het gezicht van de NKBV in binnen- en buitenland. Het bestuur richt zich op:

 • Het beleid en de strategie van de NKBV, elk bestuurslid met zijn of haar eigen portefeuille en deskundigheid;
 • Het toezichthouden op de realisatie van de statutaire doelstellingen, de continuïteit en de maatschappelijke relevantie, en het functioneren van de organisatie;
 • Het afleggen van verantwoording aan de Vergadering van Afgevaardigden (VvA).

Je staat aan het hoofd van het NKBV bestuur. Dat bestaat op dit moment uit zes bestuursleden die hun rol vanuit passie voor de bergen en betrokkenheid bij de vereniging uitvoeren. Dit alles op collegiale basis. Sleutelwoorden hierbij zijn: vertrouwen, betrokken, eerlijk en kritisch. De voorzitter is een natuurlijk leider, verbinder en een netwerker en heeft kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Zie het volledige profielschets van de voorzitter.

Aanbod

De huidige voorzitter zal in de Vergadering van Afgevaardigden van juni 2022 terugtreden. De beoogd voorzitter zal in december 2021 toetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. Op deze wijze kan de beoogd voorzitter ingewerkt worden en geïntroduceerd bij organisaties zoals o.a. NOC*NSF en buitenlandse organisaties (zusterverenigingen, UIAA).

In juni 2022 zal in de Vergadering van Afgevaardigden, conform onze statuten, de beoogd voorzitter formeel voorgedragen worden als de nieuwe voorzitter.

Een bestuurslid wordt benoemd in de Vergadering van Afgevaardigden voor een periode van drie jaar. Ieder bestuurslid is, na afloop van zijn eerste bestuurstermijn, voor twee direct opvolgende termijnen herkiesbaar.

Het bestuur vergadert zes keer per jaar en heeft door het jaar heen contact via e-mail, video-vergadering of telefonisch. Tweemaal per jaar vindt de Vergadering van Afgevaardigden plaats. De voorzitters taak kost ongeveer 3 á 4 uur per week.

We vergoeden de gemaakte kosten zoals reis- en verblijfkosten en je bent natuurlijk uitgenodigd voor al onze evenementen zoals de Bergsportdag en N(J)K’s.

Geïnteresseerd

Wil je graag iets voor de NKBV betekenen, en voldoe je aan het gevraagde profiel? Stuur dan je motivatie en CV naar vrijwilliger@nkbv.nl.

Wil je alvorens te reageren even contact? Stuur dan ook een mail met telefoonnummer naar vrijwilliger@nkbv.nl Een van de leden van de Vertrouwenscommissie neemt dan contact met je op.

Meer informatie over de organisatie van de NKBV vind je op onze website.

Voor de voordracht van de kandidaat voorzitter is een vertrouwenscommissie ingesteld. In deze commissie hebben de volgende personen zitting:

 • Pieter-jan van der Eijk, bestuurslid NKBV (voorzitter vertrouwenscommissie)
 • Yolanda de Both, penningmeester NKBV
 • Jan van Aartrijk, voorzitter Sectie 50Plus
 • Eelke Snabilié, voorzitter Regio Gelderland
 • Thom Bogaard, voorzitter Regio Amsterdam
 • Peter Roelofs, voorzitter Regio Noord
 • Robin Baks, directeur NKBV

Over het proces

 • Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 1 oktober
 • Eerste gesprekken zullen (online) plaatsvinden in week 41 (11 t/m 15 okt.)
 • Een tweede ronde vindt (fysiek) plaats in week 44 (1 t/m 5 nov.)
 • Voordracht kandidaat geschiedt op 12 november (1e zending vergaderstukken aan afgevaardigden VvA)
 • Regio’s en Secties kunnen eventueel een tegenkandidaat voordragen (deadline: 7 oktober)
 • Verkiezing vindt plaats in de Vergadering van Afgevaardigden op 11 december 2021