MENU

Vacature: Commissielid voor de Financiële Commissie

Ter versterking van de Financiële Commissie is de NKBV op zoek naar een nieuw commissielid die enthousiast is om de vereniging naar het hoogste niveau te helpen. De Financiële Commissie wordt elk kwartaal geïnformeerd over de prestaties van de vereniging in het kader van de afgesproken doelen. De commissieleden hebben via het directe overleg met de penningmeester, de directeur en het hoofd financiën en door de adviserende taak naar de leden een belangrijke rol binnen de NKBV.

Commissielid financiële commissie

Dit ga je doen

De statutaire taak van de commissie is het adviseren van de Vergadering van Afgevaardigden van de vereniging over financiële aangelegenheden. In de praktijk is er ook oog voor het effectief opvolgen van de uitvoering van het beleid en de identificatie en beheersing van risico’s voor de vereniging in brede zin.

De commissie bereikt haar doelstellingen door het opstellen van een advies over de jaarrekening en de begroting van de vereniging. Voorts overlegt zij met de penningmeester en de directeur over (financiële) ontwikkelingen die zich gedurende het jaar voordoen en die van wezenlijke invloed zijn op het beleid en resultaat van de vereniging. De jaarlijkse baten van de vereniging bedragen ongeveer € 4 miljoen, er werken circa 26 FTE en het belang van ICT en digitalisering stijgt.

De werkzaamheden worden verricht op vrijwillige basis. Onkosten worden vergoed conform de declaratieregeling van de NKBV. De werkzaamheden hebben betrekking op de bestudering van de stukken en overleg met de penningmeester, directeur en de accountant en het uitbrengen van het advies aan de Vergadering van Afgevaardigden. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in de maanden april/mei en september/oktober.

De geschikte kandidaat:

  • Heeft een financiële opleiding op minimaal HBO-niveau (HEAO, universitair en/of MBA) met relevante werkervaring of heeft in de praktijk ervaring opgedaan relevant voor de rol van de commissie, bij voorbeeld in een non-profit organisatie.
  • Is bijvoorbeeld werkzaam als accountant of controller.
  • Signaleert afwijkingen in financiële en gerelateerde processen.
  • Is in staat de bevindingen van de commissie vast te leggen in een helder advies in de context van de strategie, het beleid alsmede huidige prestaties van de vereniging.
  • Functioneert goed in een team.
  • Is gewend om te werken met korte deadlines.
  • Acteert vanuit de waarden samenwerking en vertrouwen.

De NKBV heeft ten doel inclusief te zijn, alsmede ook zo de Financiële Commissie vorm te geven.

Benoeming van de commissieleden geschiedt door de Vergadering van Afgevaardigden. Stuut je CV met motivatie aan de Financiële Commissie, vrijwilliger@nkbv.nl. Of neem bij eventuele vragen contact op met Pieter Jöbsis: 06 52 48 11 95.

Dit zijn wij

De NKBV is een vereniging en sportbond die mensen met een passie voor bergwandelen, alpinisme en sportklimmen verbindt. Het hele jaar door, een leven lang. Samen, op alle niveaus, gedreven en met respect. Bereikbaarheid, onderhoud en ontwikkeling van de klim- en bergsport voor iedereen is waar de NKBV zich voor inzet. Dat doen we met vele vrijwilligers en professionals, verenigingen en clubs, leden, partners en sponsors en gestoeld op de waarden betrokkenheid, duurzaamheid en veiligheid.