MENU

Vacature: Algemeen bestuurslid

Wij zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid met affiniteit met de thema’s duurzaamheid en inclusiviteit.

Algemeen bestuurslid (3 à 4 uur)

Wat ga je doen?

Als bestuur van de NKBV ben je verantwoordelijk voor het beleid en de strategie van de NKBV, ieder bestuurslid met zijn eigen portefeuille en deskundigheid. De ambities van de NKBV zijn uitgewerkt in een meerjarenbeleidsplan. Het plan is opgebouwd rondom de hogere doelen van de vereniging: het verbinden van mensen met een passie voor de bergsport, het faciliteren van de leden bij het (zelfstandig) beoefenen van bergwandelen, alpinisme en sportklimmen, het hele jaar door, een leven lang en het duurzaam beoefenen van de bergsport. Daarbij zijn betrokkenheid, duurzaamheid en veiligheid de kernwaarden die de ontwikkeling van beleid en de invulling van de dagelijkse activiteiten bepalen.

In 2021 is het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2022-2024 vastgesteld, waarin onze voornemens over de groei en uitbreiding van de dienstverlening richting onze leden, de wijze waarop vrijwilligers en het bureau in Woerden dat samen mogelijk maken en de ledengroei staan beschreven.

Besturen op hoofdlijnen

De NKBV is ingericht volgens het model ‘besturen op hoofdlijnen’. Het bestuur van de NKBV is eindverantwoordelijk, maar heeft een verregaand mandaat gedelegeerd aan de directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie binnen de door het bestuur vastgestelde kaders. De directeur rapporteert hierover periodiek aan het bestuur. Het bestuur is en blijft eindverantwoordelijk voor alle aspecten van inhoudelijk beleid en bedrijfsvoering. Het bestuur moet daarover verantwoording kunnen afleggen aan de Vergadering van Afgevaardigden. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en houdt toezicht op de realisatie van de statutaire doelstellingen, de continuïteit en de maatschappelijke relevantie, net als op het functioneren van de organisatie.

Algemeen bestuurslid

Als bestuurslid heb je affiniteit met en ervaring binnen de vereniging en de klim- en bergsport. Je hebt bestuurlijke- en managementervaring in een complexe omgeving, gericht op beleids- en koersbepaling en de bewaking hiervan.

Binnen het bestuur ben je het aanspreekpunt voor een bepaald onderwerp of domein (portefeuillehouder). De verdeling van de portefeuilles is afhankelijk van de specifieke kwaliteiten van de diverse bestuursleden en geschiedt in goed onderling overleg. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met belangstelling voor de thema’s duurzaamheid en inclusiviteit.

Kwaliteiten, achtergrond en inzet

Je hebt bestuurlijke ervaring, kan je goed richten op het groepsbelang en kan samen met anderen een bijdrage leveren aan het gemeenschappelijk resultaat. Je bent een teamspeler, werkt vanuit vertrouwen en hebt een open en eerlijke wijze van communiceren. Bovenal ben je lid van de NKBV.

Het bestuur vergadert zes keer per jaar. Daarnaast wordt contact onderhouden via de mail of telefoon. Twee maal per jaar vindt de Vergadering van Afgevaardigden plaats. De bestuurstaak kost ongeveer 3 à 4 uur per week. Kijk hier voor een uitgebreid profiel van de bestuursfunctie.

Team

Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf bestuursleden die hun rol vanuit passie voor de bergen en betrokkenheid bij de vereniging uitvoeren. Dit alles op collegiale basis. Sleutelwoorden hierbij zijn: vertrouwen, betrokken, eerlijk en kritisch. Het bestuur wordt ondersteund door een professioneel bureau met circa 30 medewerkers.

Een bestuurslid wordt in de Vergadering van Afgevaardigden benoemd voor een periode van drie jaar. Ieder bestuurslid is, na afloop van zijn eerste bestuurstermijn, voor twee direct opvolgende termijnen herkiesbaar.

Vergoedingen

De functie van bestuurslid is vrijwillig. Uiteraard vergoeden we de gemaakte kosten zoals reis- en verblijfkosten en je hebt de mogelijkheid om onze evenementen te bezoeken.

Interesse?

Wil je graag iets voor de NKBV betekenen, bouwen aan je bestuurlijke ervaring en voldoe je aan het gevraagde profiel? Stuur dan je motivatie en CV naar vrijwilliger@nkbv.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met NKBV-voorzitter Peter Valkenburg via voorzitter@nkbv.nl.

Vertrouwenscommissie

Voor de voordracht van de kandidaten is een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit enkele regio/sectie voorzitters en NKBV-bestuursleden.

Het proces

Tot slot onderstaand het proces:

  • Reageren op deze vacature kan tot 11 september a.s.
  • De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 38 (19-23 sept)
  • Een eventuele tweede ronde vindt plaats in week 39 (26-30 sept)
  • De voordracht van de kandidaten geschiedt op 4 november 2022
  • Regio’s en Secties kunnen eventueel een tegenkandidaat voordragen (deadline:14 oktober).
  • De verkiezing vindt plaats in de Vergadering van Afgevaardigden op 10 december 2022.

Over de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV)

Wij zijn een sportieve, informele en dynamische vereniging met 68.000 leden. Deze leden delen één passie met elkaar: de liefde voor de klim- en bergsport, het hele jaar door, een leven lang. Wij ondersteunen onze leden om veilig de klim- en bergsport te kunnen beoefenen. Dit doen wij door het geven van advies en voorlichting, organiseren van cursussen, opleidingen en wedstrijden in binnen- en buitenland.