MENU

Vacature: Algemeen bestuurslid Opleidingen en Veiligheid

Wij zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid met affiniteit voor de thema's Opleidingen en Veiligheid.

Wat ga je doen?

Als bestuur van de NKBV ben je verantwoordelijk voor het beleid en de strategie van de NKBV, ieder met zijn eigen portefeuille en deskundigheid. De ambities van de NKBV zijn uitgewerkt in een meerjarenbeleidsplan. Het plan is opgebouwd rondom de kernbegrippen het verbinden van mensen met een passie voor de bergsport, het faciliteren van de leden bij het (zelfstandig) beoefenen van bergwandelen, alpinisme en sportklimmen, het hele jaar door, een leven lang en het duurzaam beoefenen van de bergsport. Daarbij zijn betrokkenheid, duurzaamheid en veiligheid de kernwaarden die de ontwikkeling van beleid en de invulling van de dagelijkse activiteiten bepalen.
Het meerjarenbeleidsplan 2022-2024 beschrijft onze ambities over de groei en uitbreiding van de dienstverlening richting onze leden, de wijze waarop vrijwilligers en het bureau dat samen mogelijk maken en de ledengroei. Lees hier meer informatie over het profiel van een NKBV bestuurslid.

Besturen op hoofdlijnen

De NKBV is ingericht volgens het model ‘besturen op hoofdlijnen’. Het bestuur van de NKBV is eindverantwoordelijk, maar heeft een verregaand mandaat gedelegeerd aan de directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie binnen de door het bestuur vastgestelde kaders. De directeur rapporteert hierover periodiek aan het bestuur. Het bestuur is en blijft eindverantwoordelijk voor alle aspecten van inhoudelijk beleid en bedrijfsvoering. Het bestuur moet daarover verantwoording kunnen afleggen aan de Vergadering van Afgevaardigden. Het bestuur
stuurt op hoofdlijnen en houdt toezicht op de realisatie van de statutaire doelstellingen, de continuïteit en de maatschappelijke relevantie, alsook op het functioneren van de organisatie.

Algemeen bestuurslid, Opleidingen en Veiligheid

Als bestuurslid heb je ervaring binnen de vereniging en de klim- en bergsport. Je hebt bestuurlijke- en managementervaring in een complexe omgeving, gericht op beleids- en koersbepaling en de bewaking hiervan. Je kan je goed richten op het groepsbelang en kan samen met anderen een bijdrage leveren aan het gemeenschappelijk resultaat.

Voor deze portefeuille dien je affiniteit en ervaring te hebben met onze kaderopleidingen en onderschrijf je de huidige opleidings- en bijscholingssystematiek. Je hebt sterke affiniteit met veiligheid en staat open voor nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingen met externe partijen. Bij voorkeur heb je ervaring als kaderlid binnen de NKBV in de diverse domeinen en beoefen je zelf of in NKBV verband activiteiten in Alpien terrein en/of outdoorklimmen. Je bent in staat om open gesprekken te voeren en met inhoudelijke tegenstellingen om te gaan.

Je bent een teamplayer, werkt vanuit vertrouwen en hebt een open en eerlijke wijze van handelen en communiceren en natuurlijk ben je lid van de NKBV.

Tijdsbesteding

Het bestuur vergadert zes keer per jaar in Woerden of elders in het land, veel informatie kan ook via de mail of telefonisch. Twee maal per jaar vindt de Vergadering van Afgevaardigden plaats. De bestuurstaak kost ongeveer 4 uur per week.

Team

Het bestuur bestaat op dit moment uit zes bestuursleden die hun rol vanuit passie voor de bergen en betrokkenheid bij de vereniging uitvoeren. Dit alles op collegiale basis. Sleutelwoorden hierbij zijn: vertrouwen, betrokken, eerlijk en kritisch. Het bestuur wordt ondersteund door een professioneel bureau met circa 30 medewerkers.

Als bestuurslid word je benoemd in de Vergadering van Afgevaardigden voor een periode van drie jaar. Ieder bestuurslid is, na afloop van zijn eerste bestuurstermijn, voor twee direct opvolgende termijnen herkiesbaar.

Vergoedingen

De functie van bestuurslid is onbezoldigd. Uiteraard vergoeden we de gemaakte kosten zoals reis- en verblijfkosten en heb je de mogelijkheid om onze evenementen te bezoeken.

Interesse?

Wil je graag iets voor de NKBV betekenen, bouwen aan je bestuurlijke ervaring en voldoe je aan het gevraagde profiel? Stuur dan je motivatie en CV naar Peter Valkenburg, voorzitter@nkbv.nl

Ook voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Valkenburg.

Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie verzorgt de selectie en zorgt voor een voordracht van een kandidaat aan het bestuur. Deze commissie bestaat uit enkele regio/sectie voorzitters en NKBV bestuursleden.

Het proces

Tot slot onderstaand het proces:

  • Je kan reageren op deze vacature tot 3 april 2023
  • De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 15 (11 t/m 14 april)
  • Een eventuele tweede ronde vindt plaats in week 16 (17 t/m 21 april)
  • De voordracht van de kandidaten geschiedt op 18 mei 2023
  • Regio’s en Secties kunnen eventueel een tegenkandidaat voordragen (deadline: 13 april 2023)
  • De verkiezing vindt plaats in de Vergadering van Afgevaardigden op 17 juni 2023

Over de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV)

Wij zijn een sportieve, informele en dynamische vereniging met 68.000 leden. Deze leden delen één passie met elkaar: de liefde voor de klim- en bergsport, het hele jaar door, een leven lang. Wij ondersteunen onze leden om veilig de klim- en bergsport te kunnen beoefenen. Dit doen wij door het geven van advies en voorlichting, organiseren van cursussen, opleidingen en wedstrijden in binnen- en buitenland.