MENU

Gezocht: nieuw lid voor de Financiële Commissie

Ter versterking van de Financiële Commissie is de NKBV op zoek naar een nieuw commissielid die het leuk vindt om de vereniging op het hoogste niveau te adviseren.

Advies VvA

De Financiële Commissie wordt elk kwartaal geïnformeerd over de prestaties van de vereniging in het kader van de afgesproken doelen. De commissie heeft via het directe overleg met de penningmeester, de directeur en het hoofd financiën en door de adviserende taak naar de leden een belangrijke rol binnen de NKBV. De statutaire taak van de commissie is het adviseren van de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) van de vereniging over financiële aangelegenheden.

De commissie stelt ten behoeve van de VvA een advies op over de jaarrekening en de begroting van de vereniging en overlegt met de penningmeester en de directeur over financiële feiten die zich gedurende het jaar voordoen en die van wezenlijke invloed zijn op het resultaat gedurende het jaar. De jaarlijkse baten van de vereniging bedragen ongeveer 3,5 miljoen euro.

Vrijwillig

De werkzaamheden worden verricht op vrijwillige basis. Onkosten worden vergoed conform de declaratieregeling van de NKBV. De werkzaamheden hebben betrekking op de bestudering van de stukken en overleg met de penningmeester, directeur en de accountant en het uitbrengen van het advies aan de Vergadering van Afgevaardigden. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in de maanden april/mei en september/oktober.

Een geschikte kandidaat:

  • Heeft een financiële opleiding op minimaal HBO-niveau (HEAO, universitair en/of MBA) met relevante werkervaring.
  • Is bij voorkeur werkzaam als accountant of controller.
  • Signaleert afwijkingen in financiële processen.
  • Is in staat het cijfermatig gedeelte van de stukken om te zetten in een helder advies in de context van de strategie, het beleid alsmede huidige prestaties van de vereniging.
  • Functioneert goed in een team.
  • Is gewend om te werken met korte deadlines.
  • Acteert vanuit de waarden samenwerking en vertrouwen.

Benoeming in de commissie gebeurt door de Vergadering van Afgevaardigden. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je CV en motivering naar de Financiële Commissie, vrijwilliger@nkbv.nl. Telefonische informatie kan worden verkregen bij Bert Krom, voorzitter van de Financiële Commissie, 06-27 12 77 35 (na 18:30 of in het weekend)