MENU

Even wachten met klimmen bij de buren

Langzaam versoepelen de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in de landen rondom Nederland. Betekent dat dat we bijna kunnen klimmen bij de buren? Helaas moeten we nog wel even wachten.

Toerisme in het buitenland is nu nog niet mogelijk. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en ook premier Mark Rutte tijdens zijn persconferentie op 19 mei geeft aan dat momenteel in alle landen nog code oranje geldt​​​​. Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen mogelijk zijn. Vakantiereizen en klimweekenden over de grens vallen hier dus niet onder.

BUZA

Hoewel er ook geluiden zijn voor versoepeling van de maatregelen in de landen om ons heen, betekent dit vooralsnog dat alleen de inwoners van die landen wat meer vrijheden krijgen. We zetten de regels met betrekking tot klimgebieden in de buurt voor je op een rij:

Klimgebieden in de buurt

België

Vanaf donderdag 21 mei gaan de rotsen open voor inwoners van België. In fase 2 van het opheffen van de strenge Belgische lockdown geldt dat sporten toegestaan zijn in clubverband, voor groepen van maximaal 20 personen die begeleid worden door een zogenaamde COVID-verantwoordelijke. Deze persoon moet toezien op de afstands- en hygiëneregels.

Er mag met veel minder personen per klimgebied geklommen worden dan normaal het geval is en daarnaast zit individueel naar de rotsen gaan er nog niet in. Verder moet elke klimmer reserveren via een reserveringssysteem.

De verwachting is dat fase 3 (8 juni) versoepelingen in België gaat brengen. Wat deze zijn is momenteel nog onbekend. Het is onwaarschijnlijk dat vanaf die datum Nederlanders al de grens over mogen. Wanneer de inreisbeperking opgeheven is, zal gekeken worden wat op dat moment de voorwaarden zijn voor klimmen op de Belgische rotsen. In samenspraak met de partner-federaties KBF en CAB zal daarna het klimmen voor NKBV-leden op de Belgische rotsen worden vormgegeven.

BUZA-België

Duitsland

Klimmen in Duitsland is momenteel in de meeste deelstaten mogelijk. De exacte regels verschillen per Bundesland. Over het algemeen geldt dat alleen personen die in hetzelfde huishouden wonen en die in de buurt wonen samen mogen klimmen. Ook al is het bij gebrek aan grenscontroles (zoals die er bij de Belgische grens wel zijn) mogelijk de grens met Duitsland over te gaan, doe het liever niet om te gaan klimmen. Klimmen leeft namelijk vaak al op gespannen voet met aanwonenden. Omdat tijdens de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus toch binnen- en buitenlandse klimmers (ondanks de reisrestricties) naar de weinige open gebieden gegaan zijn, heeft dat veel kwaad bloed gezet. Met name wild kamperen/camperen stuit op veel weerstand. Lees meer bij BuZa over reizen naar Duitsland:

BuZA - Duitsland

Luxemburg

Vanaf 11 mei is buiten sporten en dus ook klimmen in Berdorf voor Luxemburgers weer toegestaan. Voor Luxemburg geldt net als voor alle ons omringende landen, code oranje. Niet-noodzakelijke reizen naar Luxemburg worden dus ontraden.

Camping Martbusch heeft op social media laten weten dat de camping vanaf 15 mei weer open is, en dat een reservering op de camping een vrijbrief zou zijn voor een reis door België voor Nederlanders. Het is onuidelijk of dit al dan niet in strijd is met wetgeving in Luxemburg of wetgeving in de doorreislanden België en Duitsland.

Meer info

Frankrijk

De Fransen mogen sinds 11 mei weer beperkt de natuur in en buiten sporten. Niet noodzakelijke reizen, zoals vakanties, zijn niet toegestaan. Er is nog niet bekend wanneer toeristisch verkeer voor buitenlanders weer toe wordt gestaan.